Skip to main content
Close Menu

Organisatiestructuur

Organisatie
 organogram

College van Beroep

Benoemd door het bestuur op persoonlijke titel:
De heer mr. H.P.C. van Dijk, raadsheer in het Gerechtshof Den Haag
De heer prof. dr. M.N. Hoogendoorn, RA, hoogleraar Externe Verslaggeving aan de Erasmus Universiteit Rotterdam en Partner van Ernst & Young Accountants
De heer drs. G.E.W. Prick, oud-burgemeester gemeenten Groesbeek, Maasdriel

 

Raad van Toezicht

Benoemd op persoonlijke titel:
De heer drs. J.H.P.M. (Jos) van Lange (voorzitter), oud-voorzitter van de hoofddirectie van de Rabo Vastgoedgroep
Mevrouw drs. H. (Harmienke) Kloeze, Vice President, Affiliate Relations Make-A-Wishģ International
Mevrouw mr. M.T.P.J. (Monique) van Oers, Directeur Juridische Zaken van de ACM (Autoriteit Consument en Markt)
De heer drs. B.J. (Berend-Jan) Rietveld, Strategic Manager Passenger Centricity bij Schiphol Groep

De heer drs. A.A. (Louis) van Vliet RA RO, Consultant bij Proviad Consultancy (lid Auditcommissie)

Benoemd op voordracht van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG):
De heer P.J. (Pieter) Heiliegers, burgemeester van Haarlemmerliede en Spaarnwoude, waarnemend burgemeester van Uithoorn (lid Auditcommissie)

Commissie complexe dossiers
De heer drs. J.H.P.M. (Jos) van Lange (voorzitter), oud-voorzitter van de hoofddirectie van de Rabo Vastgoedgroep
Mevrouw drs. H. Kloeze, Vice President, Affiliate Relations Make-A-Wishģ International
De heer drs. B.J. (Berend-Jan) Rietveld, Strategic Manager Passenger Centricity bij Schiphol Groep 

Medewerkers