Close Menu

De erkenning

Nederland telt vanouds veel goede doelen. Mensen zetten zich in voor een maatschappelijk doel. En proberen daarvoor ook anderen te binden. Om geld te geven, vrijwilligerswerk te doen of ondersteuning in natura te geven. Dat kan op zeer uiteenlopende terreinen. Onderzoek naar een zeldzame medische aandoening, de instandhouding van cultureel-historisch erfgoed of het steunen van projecten in ontwikkelingslanden. Daarmee dragen wij allemaal bij aan een meer humane samenleving.

Het CBF is de toezichthouder van de goededoelensector en beoordeelt of organisaties voldoen aan de normen die de sector zelf heeft opgesteld. Die organisaties mogen het logo ĎErkend goed doelí voeren. Daarmee geven zij aan dat zij de boel op orde hebben. Dat geeft zekerheid aan donateurs dat hun geld goed terechtkomt.

Er bestaan weinig juridische spelregels voor goededoelenorganisaties. Met de oprichting van een stichting en een inschrijving bij de Kamer van Koophandel kan iedereen een goed doel beginnen. Dat past ook bij Nederland. Tegelijk draait het in de goededoelensector wel om vertrouwen. Daarom zijn er normen ontwikkeld waaraan iedere goededoelenorganisatie zou moeten voldoen. Het CBF beoordeelt organisaties desgevraagd aan de hand van deze normen. De normen waarop het CBF toetst, worden vanaf 2017 door een aparte onafhankelijke commissie vastgesteld: de Commissie Normstelling.

Wie actief is in de goededoelensector kan eigenlijk niet zonder erkenning. Het is een onmisbare waarborg voor donateurs. Het geeft ook aan dat een goededoelenorganisatie hťt kwaliteitskenmerk van de sector wil dragen. Bovendien hechten andere stakeholders aan de erkenning. Gemeenten, banken en loterijen bijvoorbeeld. De erkenning geeft hen zekerheid dat een organisatie goed in elkaar zit.

De aanvraag van een erkenning is geen hogere wiskunde. De normen zijn voor iedere organisatie haalbaar en omvatten de basisprincipes voor een goed bestuur. Ook de kosten zijn zeker voor kleinere goededoelenorganisaties beperkt. Dat komt mede omdat grotere organisaties extra bijdragen aan het werk van het CBF. Zij zien dat het ook voor de sector als geheel van groot belang is dat zoveel mogelijk organisaties erkend zijn.

Voor meer informatie over de erkenning, klik hier.