Close Menu

Veelgestelde vragen over collecteren

Mag je collecteren zonder vergunning van de gemeente?

Voor collecteren in de openbare ruimte is een vergunning nodig van de gemeente, als de gemeente dat in de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) heeft opgenomen. Dat is nog steeds in bijna alle gemeenten het geval, maar er zijn gemeenten die de collectevergunning hebben geschrapt in het kader van de deregulering.
Per gemeente zult u dus even moeten uitzoeken of er een vergunning verplicht is.

Wij raden u aan bij collecten en bij de verkoop van producten ten behoeve van het goede doel te vragen naar de vergunning.

Collecteren in besloten kring mag zonder vergunning. Het hangt van de activiteit af of dat besloten is of niet. Een evenement dat voor iedereen toegankelijk is, is openbaar. Moeten er kaartjes worden gekocht en kan zonder een toegangskaartje het evenemententerrein niet worden betreden, dan geldt dit als een besloten evenement.

In feite geldt hetzelfde voor scholen: wordt er tijdens een ouderavond of een leerlingactiviteit gecollecteerd, dan geldt dit als een besloten activiteit. Een willekeurige voorbijganger zal uit de school worden geweerd
.

Wanneer mag je collecteren? Wat is het collecterooster?

Op de website van het CBF vindt u het landelijke collecterooster, met daarop de 26 vaststaande collecten per jaar. In de vrije periodes kunnen andere, veelal lokale, organisaties collecteren. Er is ook een collecterooster per gemeente op de website van het CBF te vinden. De gemeente is zelf verantwoordelijk voor het invullen van de collecten in de vrije periodes.

Alle organisaties op het collecterooster zijn in het bezit van de CBF-erkenning.

Hoe herken je een collectant?

De landelijke collectes worden altijd duidelijk van te voren aangekondigd. Vaak wordt een collecteweek met een campagne ondersteund, met bijvoorbeeld advertenties op internet, via landelijke en lokale media en door posters of billboards. U weet dan dat u een collectant van een bepaald goed doel kunt verwachten.

Een collectant moet kunnen laten zien dat zij of hij verbonden is aan de organisatie, bijvoorbeeld met een speciaal identificatiebewijs. Ook een afschrift van de lokale vergunning moet getoond kunnen worden.

De collectebus moet gesloten en verzegeld zijn.

U kunt bij twijfel het centrale adres van de collecterende organisatie bellen. U kunt ook contact opnemen met het CBF of met de gemeente.

Voor het Collecteprotocol van de 26 bij de Stichting Collecteplan aangesloten instellingen kunt u de website www.collecteren.nl raadplegen.