De groei van donaties voor het goede doel neemt af

16 december 2013

De toename van de groei in de baten uit eigen fondsenwerving neemt nu echt af. Vooral de kleinere organisaties halen minder op.

Het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF) meldt dat na jaren van groei de toename van baten uit eigen fondsenwerving (dit zijn collecten, nalatenschappen, giften, schenkingen, donaties en contributies en eigen loterijen) van goede doelen fors afneemt. De afgelopen tien jaar namen deze baten gemiddeld met 4% toe maar in 2012 daalde de toename tot 0,7%. Fondsenwervende instellingen die meer dan € 2,5 miljoen inzamelden in 2012 lieten een kleine stijging zien van 1,1% ten opzichte van 2011, de kleinere instellingen haalden 4,3% minder op. De overige inkomsten (subsidies, loterijgelden, gezamenlijke acties en beleggingsopbrengsten) stegen met 4,5% (gemiddeld over de afgelopen 10 jaar: 4,7%).

Per huishouden is er in 2012 € 200 gedoneerd aan de landelijke bekende goede doelen. Nederland behoort daarmee tot de landen die gemiddeld het meeste aan goede doelen geven.

Het CBF registreerde over 2012 € 1,423 miljard aan baten uit eigen fondsenwerving en € 2,352 miljard aan overige baten zoals subsidies en bijdragen van loterijen. In totaal kwam € 3,775 miljard beschikbaar waarvan € 3,272 miljard werd besteed aan de doelstellingen. € 429 miljoen werd uitgegeven aan beheer en wervingskosten en € 73 miljoen is toegevoegd aan reserves en fondsen. Door de sector Internationale hulp werd € 1,2 miljard besteed, door de sector Welzijn € 1,1 miljard, door Natuur en milieu € 458 miljoen en door Gezondheid € 420 miljoen.

KWF Kankerbestrijding ontving in 2012 de meeste giften en was met € 137,2 miljoen de grootste fondsenwerver. De groei in baten uit eigen fondsenwerving van KWF kwam vooral uit de toename van donaties dankzij de stichting Alpe d'HuZes. UNICEF volgde als tweede grootste fondsenwerver met € 53,4 miljoen en Artsen zonder Grenzen is met € 43,7 miljoen derde.

De tien goededoelenorganisaties met de hoogste baten uit eigen fondsenwerving waren in 2012: KWF Kankerbestrijding, Unicef, Artsen zonder Grenzen, Wereld Natuur Fonds, Hartstichting, Rode Kruis, Natuurmonumenten, Plan Nederland, Oxfam Novib en Cordaid.

Uit de jaarverslagen van de fondsenwervende instellingen blijkt dat bijna 500 duizend vrijwilligers en 800 duizend collectanten actief zijn om de doelstellingen te verwezenlijken, bijgestaan door 14 duizend betaalde medewerkers (fte's). De gemiddelde salariskosten van de directieleden bedroegen € 116.000 (het gemiddelde brutosalaris is € 91.000).

Het Verslag Fondsenwerving 2012 bundelt deze en nog veel meer gegevens. Het Verslag wordt gepresenteerd op 17 december 2013.

Donateurs en geïnteresseerden kunnen bovendien gratis de gegevens van meer dan 1.400 organisaties raadplegen in het Register goede doelen op www.cbf.nl.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.