CBF biedt rapport Toekomst toezicht filantropie aan aan staatssecretaris Teeven

11 november 2014

De heer Jaap Nawijn, voorzitter van het Centraal Bureau Fondsenwerving (CBF), heeft het rapport Toekomst toezicht filantropie aangeboden aan de heer Fred Teeven, staatssecretaris van Veiligheid en Justitie en aan de heer Steven van Eijck, voorzitter van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie (SBF). De aanbieding vond plaats op het ministerie van Veiligheid en Justitie.

Jaap Nawijn (CBF) biedt rapport aan aan Fred Teeven (min. VenJ) en Steven van Eijck (SBF)

Kwaliteitsverbetering staat voorop

Er is wat toezicht betreft een koerswijziging gaande, van reactief toezicht gericht op directe prestaties naar meer meedenkend toezicht gericht op het uiteindelijke doel.

Uit de gesprekken met belanghebbenden zoals goededoelenorganisaties en donateurs komt naar voren dat de gewenste situatie een combinatie is van controle op harde normen en inhoudelijke auditgesprekken waarin in dialoog wordt besproken hoe organisaties het beter kunnen doen. Kwaliteitsverbetering en professionalisering hebben hierin een belangrijke plaats.

Belangrijke aspecten van een nieuw stelsel zijn: lerend vermogen, het instellen van een moresprudentieplatform om zaken te verbeteren, eigenaarschap van de sector, beperking van administratieve lasten door ontdubbelen van regels en duidelijk woordvoerderschap van de toezichthouder. Het nieuwe stelsel zal ook voor kleine en startende organisaties toegankelijk moeten zijn.

Het rapport beschrijft lijnen voor de inrichting van het stelsel die optimaal inspelen op de wensen en ontwikkelingen in de sector en de eisen die aan het toezicht worden gesteld. In samenspraak met de sector zijn de opties afgewogen en wordt een uitwerking voorgesteld.

Normen verschillen voor grootte en soorten organisaties. Dat geldt ook voor de controle of auditing erop. Die niveaus kennen voor grotere organisaties meer uitgewerkte normen en meer uitgewerkte toetsingen. Een gedifferentieerd stelsel werkt ontwikkeling en professionalisering in de hand.

Zelfregulering

“Het is goed dat de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie en het CBF samen optrekken en de bestaande kennis aanwenden om de kwaliteit van de sector door middel van zelfregulering verder te brengen. De overheid kan hier een ondersteunende rol in nemen”, aldus staatssecretaris Teeven.

Het rapport is tot stand gekomen met brede medewerking van belanghebbenden uit de gehele filantropische sector. Het voorstel voor een nieuw stelsel van toezicht en kwaliteitsverbetering dat in het rapport wordt geschetst, gaat uit van zelfregulering. Het toezicht wordt zo ingericht dat de sector het zelf uit kan voeren. De overheid kan daarbij de zelfregulering helpen, door de normen die de sector ontwikkelt algemeen verbindend te verklaren.

Dit stelsel bouwt voort op datgene wat sinds het convenant 'Ruimte voor Geven' in 2011 in het verband van de Samenwerkende Brancheorganisaties Filantropie tot stand is gebracht in het kader van het Validatiestelsel Filantropie. Het sluit aan bij de brief van 17 oktober 2014 van staatssecretaris Teeven aan de Tweede Kamer over het validatiestelsel, waarin het huidige principe van zelfregulering binnen de sector filantropie voor toezicht en verantwoording grotendeels intact blijft.

Het CBF heeft de afgelopen maanden geluisterd naar de sector, recente ontwikkelingen en trends in kaart gebracht, onderzoek gedaan onder donateurs, consumenten, gemeenten, vrijwilligers en diverse belanghebbenden uit de sector, en gekeken hoe toezicht in andere landen en branches is georganiseerd.

Het rapport beschrijft hoe toezicht in brede zin kan worden geregeld, waarbij ook rekening gehouden wordt met de specifieke situatie van vermogensfondsen en vrijwilligersorganisaties.

(11 november 2014)

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.