Skip to main content
Close Menu

Proclaimer en Privacystatement

Het CBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de publicaties. Het Kenniscentrum van het CBF verricht geen onderzoek, maar brengt publicaties over filantropie en fondsenwerving bijeen.

Alle informatie die u ons verstrekt, wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor u ze heeft verstrekt.

Auteursrechten

Het kopiŽren of hergebruiken van het beeldmerk van het logo van de CBF-erkenning is niet toegestaan.

Het CBF behoudt zich het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie over het CBF en zijn producten uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiŽren zonder schriftelijke toestemming van het CBF.

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar websites buiten deze website toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende paginaís dan wel bij de eigenaar van het op deze paginaís weergegevene (bijvoorbeeld handelsmerken en logoís). Ook de verantwoordelijkheid voor juistheid, volledigheid en actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.

De op de website van het CBF gepubliceerde video's, foto's, documenten en jaarverslagen van organisaties vallen onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs en organisaties. De organisaties zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de auteursrechten. Het CBF neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud noch auteursrechten van de betreffende documenten en jaarverslagen.

Privacystatement

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens, en per 25 mei 2018 de Algemene Verordening Gegevensbescherming, voorschrijft.
Klik hier voor ons volledige privacystatement.