Skip to main content
Close Menu

Veelgestelde vragen

Staat uw vraag niet dit overzicht van veelgestelde vragen? Neem dan contact met ons op via 020 417 0003 of het meldingenformulier.

Vragen over het CBF

Is het CBF een overheidsinstelling?

Nee, het CBF is geen overheidsinstelling. In Nederland is het toezicht op goede doelen namelijk niet geregeld door de overheid, maar door de goededoelensector zelf. Toezichthouder CBF is hierbij opgezet als een onafhankelijke stichting.

Hoe wordt het CBF gefinancierd?

De grootste inkomstenbron voor het CBF (ongeveer 2/3) bestaat uit de bijdrages van Erkende Goede Doelen. Dit geld wordt vooral gebruikt voor de toetsingen. Ook gaat het naar de organisatie van sectorbrede activiteiten die als doel hebben om van elkaar te leren en samen verder te professionaliseren.

Daarnaast komt een deel van het CBF-budget van het ministerie van Justitie en Veiligheid, gemeentes en uit overige inkomsten. De precieze cijfers vindt u in ons jaarverslag

Wie stelt de kwaliteitseisen vast waarop het CBF de Erkende Goede Doelen controleert?

De kwaliteitseisen worden niet vastgesteld door toezichthouder CBF, maar door een onafhankelijke Commissie Normstelling. Deze commissie bestaat uit:

  • Twee personen benoemd op basis van hun deskundigheid op een relevant onderwerp
  • Twee personen benoemd als vertegenwoordiger van consumentenbelangen
  • Twee personen op voordracht van de brancheorganisaties

Bekijk de website van de Commissie Normstelling.

Bericht Commissie Normstelling 18 december 2018:

Alle erkende organisaties hebben onlangs een factuur ontvangen voor een bijdrage in de kosten van de Commissie Normstelling.

Een aantal organisaties heeft contact opgenomen omdat voor hen niet duidelijk was waarom zij deze factuur ontvingen.

Gezien de diverse ontvangen reacties zullen de bij het Erkenningsstelsel betrokken partijen (Goede Doelen Nederland, NLFL, CBF en de Commissie Normstelling) de huidige werkwijze evalueren en de lijn bepalen voor 2019. We zullen de wijze van bekostiging en facturatie voor de Commissie Normstelling in dat kader herzien.

Voor meer informatie, zie de website van de Commissie Normstelling.

Houdt het CBF toezicht op alle goede doelen in Nederland?

Op Erkende Goede Doelen houdt het CBF actief toezicht door ze jaarlijks te checken en eens in de drie jaar uitgebreid te toetsen op strenge kwaliteitseisen. Daarnaast houden we reactief toezicht op alle goede doelen in Nederland. Dit betekent dat we onderzoek doen naar aanleiding van klachten en meldingen. In ernstige gevallen dragen we zaak over aan het Openbaar Ministerie. Vragen van het publiek

Kan ik bij het CBF een donatie stopzetten of adreswijziging doorgeven?

Nee, hiervoor moet u rechtstreeks contact opnemen met het goede doel. Het CBF houdt geen leden- of donateursbestanden bij.

Hoe weet ik of een goed doel erkend is?

U kunt dit checken in het Register Goede Doelen.

Wat zegt het als een goed doel niet erkend is?

Als een goed doel niet erkend is, dan zijn er drie mogelijkheden. Het goede doel heeft:

  • Geen erkenning aangevraagd. Het CBF heeft deze goede doelen dan niet gecontroleerd. Bij niet-erkende goede doelen is het aan de donateur zelf om uit te zoeken of een donatie goed wordt besteed.
  • Erkenning aangevraagd, maar deze is niet verkregen of ingetrokken. U vindt deze goede doelen in het Register Goede Doelen, waar ze vermeld staan met de status ‘getoetst en niet erkend’ of ‘erkenning ingetrokken’.  
  • Erkenning aangevraagd en deze is in behandeling. U vindt deze goede doelen in het Register Goede Doelen, waar ze vermeld staan met de status 'erkenning aangevraagd' of ‘erkenning aangehouden’.

Wat moet ik doen bij twijfel over een goed doel, collecte, donateurswerver of verkoper?

Bij vragen, opmerkingen of klachten kunt een melding doen bij het CBF. Wij beantwoorden uw vraag en onderzoeken uw melding.

Wat is het verschil tussen de ANBI-status en CBF-Erkenning?

ANBI-status en CBF-Erkenning zijn twee verschillende dingen. De Erkenning is een keurmerk, ANBI-status niet. Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze instellingen zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst bepaalt welke organisaties ANBI-status krijgen op basis van fiscale criteria. Deze zijn inhoudelijk veel minder vergaand dan de strenge kwaliteitscriteria waarop het CBF controleert.

Kortom, ANBI-status zegt iets over fiscale aftrekbaarheid, CBF-Erkenning over betrouwbaarheid. Benieuwd welke goede doelen erkend zijn? Check het Register Goede Doelen.

ANBI-status kunt u nakijken in het ANBI-register dat we als service aanbieden aan onze websitebezoekers.

Zeggen de kwaliteitseisen ook iets over de salarissen van bestuur en directie?

Ja. Voor alle Erkende Goede Doelen geldt dat de vergoeding voor bestuurders gemaximeerd is tot de bedragen genoemd in het overheidsbesluit Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Voor grotere goede doelen (in categorieën C en D) moet daarnaast de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen nageleefd worden van brancheorganisatie Goede Doelen Nederland.

 

Meer weten? Bekijk de artikelen over ‘bezoldigingsbeleid’ in het Reglement en bijlagen CBF-erkenning. Deze vindt u onder documenten.

Wat zijn de regels rond collecteren, donateurswerving en verkoop aan de deur?

Collecteren en verkoop aan de deur

In principe is er een gemeentelijke vergunning nodig om te collecteren of kaarten/kalenders te verkopen in de openbare ruimte. Dit geldt niet voor gemeentes die, in het kader van deregulering, geen vergunningsplicht hebben opgenomen in hun Algemeen Plaatselijke Verordening (APV).

Collecteren in besloten kring mag zonder vergunning. Een evenement waarvoor je een kaartje moet kopen, is bijvoorbeeld een besloten evenement. Is het daarentegen voor iedereen toegankelijk, dan is het openbaar en is er een vergunning nodig.

Wij raden donateurs aan om te checken of een vergunning verplicht is in hun gemeente, en de collectant of verkoper om een kopie te vragen van de vergunning, en ook onze andere tips voor gerust doneren op te volgen.

Heeft u vragen? Neem dan contact met ons op, zodat we u direct kunnen helpen of kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie.

Donateurswerving

Vrijwel alle grotere goede doelen werven donateurs op straat en huis-aan-huis. Dit gebeurt meestal met jonge mensen die hiervoor speciaal worden opgeleid en het als bijbaan doen. Op dit moment verschilt het beleid voor donateurswerving per gemeente. Maar omdat iedereen gebaat is bij een gelijkmatige spreiding van donateurswerving, hebben de meeste goede doelen hierover afspraken gemaakt met de wervingsbureaus. 

Ongeveer 95% van alle bureaus en goede doelen houdt zich aan deze afspraken. Zo krijgen bewoners maar een paar keer per jaar een donateurswerver van deze goede doelen aan de voordeur. Zie voor meer informatie de website van de Vereniging Direct Dialogue Donateurwervers Nederland (DDDN).

Verder werken het CBF, DDDN en brancheorganisaties aan een rooster voor donateurswerving waarin alle Erkende Goede Doelen staan. Dit rooster wordt in 2019 actief.Vragen van goede doelen

Ik wil meer weten over de Erkenning en aanvraagprocedure

Op deze pagina’s over de Erkenning vindt u veel informatie over de kwaliteitseisen, toetsingen en tarieven. Heeft u behoefte aan meer informatie of persoonlijk contact? Bel dan met onze Helpdesk Erkenning.

Ik heb problemen met inloggen op Mijn CBF

Voor al uw vragen over Mijn CBF kunt u contact opnemen met de Helpdesk Erkenning.

Waar vind ik het erkenningsreglement en de normen?

U vindt het Reglement en Bijlagen CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties onder documenten. De normen staan in een bijlage van het reglement.

Waar vind ik het ‘Erkend Goed Doel’- logo?

Het logo vindt u in Mijn CBF en de communicatietoolkit op geefgerust.nl/toolkit. Deze is alleen toegankelijk voor Erkende Goede Doelen. Vragen van gemeentes

Waar vind ik meer informatie over goede doelen?

Bij vragen over een goed doel kunt u kijken in het Register Goede Doelen. Daarin vindt u informatie over bijna 1.600 goede doelen. Vindt u niet wat u zoekt? Neem contact op met onze Helpdesk voor gemeentes.

Waarom betalen gemeentes een bijdrage aan het CBF?

Bijna alle Nederlandse gemeentes zijn aangesloten bij het CBF. Hun (vrijwillige) bijdrages worden gebruikt om de volgende diensten te leveren:

  • Het signaleren van misstanden en het uitbrengen van een nieuwsbrief voor gemeentes.
  • Het beoordelen van fondsenwervende instellingen en het toekennen van de Erkenning. Hierdoor kunnen inwoners gerust geven aan een Erkend Goed Doel. Veel gemeentes hebben de Erkenning dan ook als voorwaarde gesteld voor het verlenen van een inzamelingsvergunning.