Visie op data

Het CBF is de onafhankelijke toezichthouder van de filantropische sector. Naast deze taak informeren wij het publiek, gemeenten en andere belanghebbenden vanuit onze opdracht om het vertrouwen van het publiek in de sector te borgen. Verder delen wij informatie en bevindingen met de sector ter professionalisering en ontwikkeling van de sector als geheel.

Vanuit deze rol verzamelt het CBF informatie over (Erkende) goede doelen en daarmee zijn wij al sinds 1994 het loket voor gevalideerde data van de filantropische sector in Nederland.

Het CBF heeft geen winstdoelstelling. Het CBF ontvangt jaarlijks subsidie van het ministerie van Justitie en Veiligheid voor het ter beschikking stellen van actuele basisinformatie. Erkende Goede Doelen betalen jaarlijks een vergoeding voor de toetsing.

Om haar informatierol te versterken, heeft het CBF recentelijk zijn website vernieuwd en het CBF-Erkenningspaspoort geïntroduceerd voor alle Erkende Goede Doelen in Nederland. Deze informatie is voor iedereen toegankelijk in het Register Goede Doelen.

Ook is er nu de mogelijkheid meer gedetailleerde, gevalideerde informatie over Erkende Goede Doelen te verkrijgen over maximaal de laatste 10 jaar. Het CBF verstrekt alleen financiële gegevens over Erkende Goede Doelen en de sector als geheel. Met uitzondering van website-adressen worden er geen NAW-gegevens verstrekt. Voor CBF-data gelden de regels uit de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG).

Het CBF vraagt voor deze informatieverstrekking een vergoeding ter tegemoetkoming van de kosten voor het beheer van de database en het voorbereiden van de datasets. Hiertoe kan een abonnement worden afgesloten voor een periode van 12 maanden of een eenmalige aanvraag worden ingediend. Voor Erkende Goede Doelen, studenten en media is de aanvraag kosteloos.

Lees hier meer over de verschillende abonnementsvormen.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.