Skip to main content
Close Menu

Waarschuwingen

Soms komen bij het CBF klachten/meldingen binnen over goede doelen. We onderzoeken deze meldingen en geven het goede doel de kans om te reageren. Waar dit onvoldoende gebeurt, brengen we openbare waarschuwingen uit. Hieronder vindt u de meest recente waarschuwingen.

Let op: Dieren in Nood weer actief met collecteren

Het CBF ontvangt berichten dat de heer Marsman weer actief is met collecteren voor de stichting Dieren in Nood, die gevestigd zou zijn in Eefde of in Epse.

Deze “stichting” bestaat niet. De heer Marsman is in 2017 bij verstek veroordeeld tot een taakstraf van 80 uur wegens het collecteren voor de door hemzelf verzonnen “stichting” Dieren in Nood.

Ook in 2016 heeft het CBF gewaarschuwd voor de collectes van de heer Marsman. Zie de berichten van 19 mei 2016 en 1 september 2016.

(23 november 2018)

CBF heeft vragen bij Stichting Kinderhulp Benelux

Het CBF heeft uit meerdere gemeenten signalen gekregen dat de stichting Kinderhulp Benelux actief was met kalender-/kaartverkoop aan de deur. In de meeste gemeenten is het verplicht hiervoor een vergunning aan te vragen. Dit is niet gebeurd. Inmiddels richt de stichting zich met name op collecteren. Ook hiervoor is in de meeste gemeenten een vergunning nodig.

Contact

Het CBF heeft verschillende, vergeefse, pogingen gedaan om met de stichting Kinderhulp Benelux in contact te treden. Het CBF vraagt van de stichting helderheid over de geworven gelden: wat is er met de opbrengsten gebeurd en hoe zijn de administratieve organisatie en interne controle rondom de fondsenwerving? Ook zijn er vragen over de het feit dat er slechts één bestuurder is bij de stichting.

Wederhoor

Het CBF heeft de stichting Kinderhulp Benelux verschillende mogelijkheden geboden om te reageren op vragen, maar de stichting is niet bereikbaar. Daarom waarschuwt het CBF gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden om alert te zijn. Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat het geven van geld of het kopen van kalenders en/of kaarten daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. Stichting Kinderhulp Benelux biedt daarvoor vooralsnog geen enkele garantie. Mocht Kinderhulp Benelux op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op onze vragen dan zijn wij van harte bereid daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving in te trekken.

Kalender- en kaartverkoop

Het CBF wijst vaker op risico’s bij verkoop van kaarten, kalenders en andere producten aan de deur ten behoeve van goededoelenorganisaties. Het belangrijkste advies aan donateurs is om altijd te vragen naar de gemeentelijke vergunning. Zonder deze vergunning is in de meeste gemeenten in Nederland verkoop van goederen ten behoeve van goede doelen niet toegestaan. Ook is het raadzaam om te vragen of de opbrengst naar een erkend goed doel gaat.

(11 augustus 2017)