Skip to main content
Close Menu

Waarschuwingen

Soms komen bij het CBF klachten/meldingen binnen over goede doelen. We onderzoeken deze meldingen en geven het goede doel de kans om te reageren. Waar dit onvoldoende gebeurt, brengen we openbare waarschuwingen uit. Hieronder vindt u de meest recente waarschuwingen.

CBF waarschuwt voor stichting Kinderen met Zorgen

Het CBF, toezichthouder goede doelen, heeft vragen bij de activiteiten van stichting Kinderen met Zorgen.

Het CBF heeft signalen gekregen dat de stichting Kinderen met Zorgen actief is met kaartverkoop aan de deur.

Contact

Het CBF heeft contact opgenomen met de stichting om helderheid te krijgen over de geworven gelden: wat is er met de opbrengsten gebeurd en hoe zijn de administratieve organisatie en interne controle rondom de fondsenwerving? Ook zijn er vragen over het feit dat er slechts ťťn bestuurder is bij de stichting.

Deze bestuurder is tevens eigenaar van een bedrijf dat zich bezig houdt met sales.

Wederhoor

Het CBF heeft de stichting Kinderen met Zorgen verschillende mogelijkheden geboden om te reageren op vragen, maar de stichting heeft niet gereageerd. Daarom waarschuwt het CBF gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden om alert te zijn. Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat het geven van geld of het kopen van kalenders en/of kaarten daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. Stichting Kinderen met Zorgen biedt daarvoor vooralsnog geen enkele garantie. Mocht de stichting op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op onze vragen dan zijn wij van harte bereid daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving in te trekken.

Kalender- en kaartverkoop

Het CBF wijst vaker op risicoís bij verkoop van kaarten, kalenders en andere producten aan de deur ten behoeve van goededoelenorganisaties. Het belangrijkste advies aan donateurs is om altijd te vragen naar de gemeentelijke vergunning. Zonder deze vergunning is in de meeste gemeenten in Nederland verkoop van goederen ten behoeve van goede doelen niet toegestaan. Ook is het raadzaam om te vragen of de opbrengst naar een erkend goed doel gaat.

(8 december 2017)

CBF waarschuwt voor Voedselbank Krimpenerwaard

Het CBF, toezichthouder goede doelen, heeft vragen bij de activiteiten van de Voedselbank Krimpenerwaard, ook bekend onder de namen Stichting Voedselbank Schoonhoven en omgeving en Voedselbank Schoonhoven en Krimpenerwaard.

Het CBF heeft signalen gekregen dat er sprake is van belangenverstrengeling en gebrek aan transparantie bij de Voedselbank Krimpenerwaard. De koepelorganisatie Voedselbanken Nederland heeft laten weten dat de Voedselbank Krimpenerwaard is geroyeerd als lid.

Contact

Het CBF heeft contact opgenomen met de Voedselbank Krimpenerwaard om helderheid te krijgen over de bestuurssamenstelling en de manier van werken.

Wederhoor

Het CBF heeft de Voedselbank Krimpenerwaard vragen gesteld. Uit de gegeven antwoorden van de voorzitter is gebleken dat de administratieve organisatie en interne controle te kort is geschoten. Uit de reactie heeft het CBF verder niet kunnen opmaken dat het gebrek aan transparantie betreffende de bestedingen en de belangenverstrengeling is opgeheven. Daarom waarschuwt het CBF gemeenten, donateurs en andere belanghebbenden om alert te zijn. Donateurs dienen erop te kunnen vertrouwen dat het geven van geld of goederen daadwerkelijk ten goede komt aan het goede doel dat zij menen te ondersteunen. De Voedselbank Krimpenerwaard biedt daarvoor vooralsnog geen garantie. Mocht de organisatie op korte termijn alsnog in staat zijn om bevredigende antwoorden te geven op onze vragen dan zijn wij van harte bereid daar nader over te informeren en de huidige berichtgeving in te trekken.

(7 december 2017)