Directiesalarissen bij Erkende Goede Doelen

Wat zijn de regels?

Erkende Goede Doelen zetten zich vaak voor complexe situaties in om hun doelstelling te bereiken. Zij streven ernaar dit zo effectief mogelijk te doen. Om dit te bereiken zijn goed opgeleide en kundige medewerkers en vrijwilligers nodig. Hoe groter een organisatie wordt, hoe complexer het is om de organisatie aan te sturen. Hiervoor stellen goede doelen een directeur aan, die de kennis en kunde heeft om op goede wijze leiding te geven aan de organisatie.

Voor de Erkenning zijn afspraken gemaakt over de directiesalarissen. Erkende Goede Doelen zijn transparant over de hoogte van directiesalarissen en betalen niet meer dan het maximaal toegestane salaris. Dit maximum is gelijk aan het maximum volgens de Wet normering topinkomens (WNT). Bij veel Erkende Goede Doelen is het salaris lager, omdat zij kleiner en minder complex zijn dan de grootste organisaties. Deze regels zijn vastgelegd in de kwaliteitseisen van de Erkenning, die verplicht is voor elk Erkend Goed Doel met een directeur.

Hoe toetst het CBF deze regels?

Het CBF toetst of Erkende Goede Doelen de regels naleven. Hiervoor toetsen wij of het salaris passend is bij de omvang en complexiteit van het goede doel. Ook kijken wij of de Erkende Goede Doelen het salaris en de toelichting daarbij hebben gepubliceerd in hun jaarverslaggeving. De norm met betrekking tot het directiesalaris is recent aangescherpt, waarbij een overgangsregeling afgesproken. Als blijkt dat een directeur meer dan het toegestane maximum verdient, dan geldt er een termijn van drie jaar waarbinnen het salaris weer binnen het maximum moet vallen.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.