Proclaimer & privacy

Alle informatie die je ons verstrekt, wordt door ons vertrouwelijk behandeld. Persoons- of adresgegevens worden uitsluitend gebruikt waarvoor je ze hebt verstrekt.

Auteursrechten

Het kopiëren of hergebruiken van het beeldmerk van het logo van de CBF-Erkenning is niet toegestaan.

Het CBF behoudt zich het auteursrecht op de via deze website verstrekte informatie over het CBF en zijn producten uitdrukkelijk voor. Het is derhalve niet toegestaan de informatie anders dan voor persoonlijk gebruik te verspreiden of te kopiëren zonder schriftelijke toestemming van het CBF.

Verwijzingen

Het auteursrecht van informatie die via hyperlinks naar externe websites toegankelijk is, ligt bij de eigenaar van de betreffende pagina’s dan wel bij de eigenaar van de content die op deze pagina’s is weergegeven (zoals logo’s en handelsmerken). Ook de verantwoordelijkheid voor de juistheid, de volledigheid en de actualiteit van die informatie ligt bij de eigenaren.

Video’s, foto’s, documenten en jaarverslagen van organisaties die op de website van het CBF zijn gepubliceerd, vallen onder verantwoordelijkheid van de desbetreffende auteurs en organisaties. De organisaties zijn verantwoordelijk voor de juistheid en de auteursrechten. Het CBF neemt geen verantwoordelijkheid voor de inhoud noch auteursrechten van de betreffende documenten en jaarverslagen.

Privacystatement

Ten behoeve van onze dienstverlening verwerken wij jouw persoonsgegevens. Wij hechten veel belang aan jouw privacy en we zullen dan ook vertrouwelijk en zorgvuldig met deze persoonsgegevens omgaan. Persoonlijke gegevens worden verwerkt in overeenstemming met de wettelijke bepalingen zoals de Wet bescherming persoonsgegevens en de Algemene verordening gegevensbescherming.

Lees hier ons volledige privacystatement.