Tips bij doneren

Bij het geven van donaties draait alles om vertrouwen. De meeste organisaties doen er alles aan om dit vertrouwen niet te schaden. Ze zetten zich met hart en ziel in voor de goede zaak, dankzij de steun van jou en vele andere donateurs. Als je iets opvallends ziet of vragen hebt dan kun je dat bij ons melden. Maar lees vooral ook onze tips bij het doneren aan een goed doel.

Geef gerust aan een Erkend Goed Doel

686 goede doelen hebben een Erkenning van het CBF. Dit zijn organisaties die door ons zijn getoetst en aan strenge kwaliteitseisen voldoen. Je kunt erop vertrouwen dat ze zich inzetten voor een betere wereld en netjes omgaan met jouw donatie. Je herkent ze aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo, maar je kunt ze ook raadplegen in ons register.

Geef bewust

Natuurlijk zijn er niet-erkende goede doelen die uitstekend werk verrichten. Daarbij gaat het vaak om lokale initiatieven of kleinschalige projecten. Het punt is alleen dat je dit als particulier niet zeker weet, want het is niet onafhankelijk gecontroleerd. Als je een organisatie tegenkomt zonder Erkenning, dan moet je zelf huiswerk verrichten om zeker te weten dat jouw bijdrage goed wordt besteed. Let daarbij op een duidelijke beschrijving waaraan het geld wordt uitgegeven en op verantwoording achteraf door bijvoorbeeld een jaarverslag en jaarrekening.

Koop geen kaarten en kalenders aan de deur

Voor de verkoop van goederen aan de deur voor het goede doel, zoals kaarten, kalenders en stroopwafels, is ook een collectevergunning nodig. Het komt vaak voor dat er geen vergunning is aangevraagd. De mooiste smoes om geen vergunning te hebben, is een beroep op artikel 7 van de Grondwet. Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd. Dus wanneer je een pakkend citaat op een ansichtkaart zet, zou je gebruikmaken van een grondrecht en hoef je geen vergunning te hebben. Dat is onzin.

Ons advies is om geen goederen aan de deur te kopen.

Vraag om een legitimatie

Op straat en aan huis kan iemand je benaderen met een collectebus, kaartverkoop, of je vragen donateur te worden. Vraag om een legitimatie als je twijfelt over de betrouwbaarheid. Erkende Goede Doelen sturen geen vrijwilligers op pad zonder legitimatie.

Check de vergunning

In de meeste gemeenten is een vergunning nodig voor een collecte en (kaart)verkoop. Bij twijfel kun je om een kopie van deze vergunning vragen. Collectanten hebben deze altijd bij zich. In ons collecterooster kun je per week zien welke inzamelingsacties plaatsvinden in jouw gemeente. Als je twijfels hebt, kun je je gift beter rechtstreeks overmaken aan het goede doel.
Op het wervingsrooster kun je zien welk Erkend Goed Doel in jouw wijk donateurs werft.

Zie je iets opvallends? Meld het ons!

Zie je iets geks, heb je een nare ervaring of valt je iets op, aarzel dan niet om het aan ons te melden. Als onafhankelijke organisatie houdt het CBF toezicht op Erkende Goede Doelen in Nederland. Na een melding of klacht stellen we een onderzoek in. Een Erkend Goed Doel kan onder verscherpt toezicht komen te staan en in het uiterste geval trekken we de Erkenning in. 
Meldingen over niet-erkende organisaties registreren we. Bij een toestroom van meldingen over een organisatie signaleren we dit en dragen we deze informatie over aan het Openbaar Ministerie.