Veelgestelde vragen

Hieronder vind je een overzicht van veelgestelde vragen over het CBF en goede doelen. Staat jouw vraag hier niet bij? Neem dan contact met ons op via 020 – 417 00 03 of via het meldingsformulier.

Vragen over het CBF

Nee, het CBF is geen overheidsinstelling. In Nederland is het toezicht op de goede doelen niet geregeld vanuit de overheid, maar door de goededoelensector zelf. Het CBF is aangewezen als onafhankelijke toezichthouder. Het CBF is een stichting.

Ongeveer twee derde van onze inkomsten bestaat uit bijdragen van Erkende Goede Doelen. Dit geld gebruiken we vooral voor de toetsingen. Ook steken we geld in de organisatie voor sectorbrede activiteiten, waardoor goede doelen van elkaar kunnen leren en zich verder kunnen professionaliseren.

Daarnaast komt een deel van het budget van het ministerie van Justitie en Veiligheid, van gemeentes en uit overige inkomsten. De exacte cijfers zijn terug te vinden in ons jaarverslag.

De kwaliteitseisen worden niet vastgesteld door het CBF, maar door de onafhankelijke Commissie Normstelling. Deze commissie bestaat uit een voorzitter en zes leden:

  • Twee personen benoemd op basis van hun deskundigheid op een relevant onderwerp.
  • Twee personen benoemd als vertegenwoordiger van consumentenbelangen.
  • Twee personen op voordracht van de brancheorganisaties.

Het CBF toetst of Erkende Goede Doelen aan deze eisen voldoen. Kijk voor meer informatie op de website van de Commissie Normstelling

Het CBF houdt actief toezicht op Erkende Goede Doelen door ze jaarlijks te checken en door ze eens in de drie jaar te toetsen op strenge kwaliteitseisen.
Met het reactief toezicht op Erkende organisaties draagt het CBF bij aan het voorkomen, opsporen en corrigeren van misstanden in de goededoelensector. Dit doen we op basis van concrete meldingen of klachten.

Bij niet-erkende organisaties registreren wij klachten en meldingen. Alle klachten over niet-erkende goede doelen worden geregistreerd om analyses te maken over de aard van klachten. Daarnaast kan het CBF bij veelvuldig inhoudelijk dezelfde klachten een waarschuwing plaatsen op zijn website of de klachten doorsturen naar het Openbaar Ministerie.

Nee, hiervoor moet je rechtstreeks contact opnemen met het goede doel. Het CBF houdt geen bestanden bij van leden of donateurs.

Bijna alle gemeentes zijn aangesloten bij het CBF. Hun (vrijwillige) bijdrages gebruiken we voor de volgende diensten:

  • Het jaarlijks vaststellen en verspreiden van het landelijk collecterooster.
  • De registratie van de collectegegevens per gemeente.
  • Het signaleren van misstanden en het uitbrengen van een nieuwsbrief voor gemeentes.
  • Het beoordelen van fondsenwervende instellingen en het toekennen van de Erkenning. Hierdoor kunnen inwoners gerust geven aan een Erkend Goed Doel. Veel gemeentes hebben de Erkenning dan ook als voorwaarde gesteld voor het verlenen van een inzamelingsvergunning.

Vragen over de Erkenning

Je kunt dit checken in ons Register goede doelen. Daarnaast zijn ze te herkennen aan het ‘Erkend Goed Doel’-logo.

Als een goed doel niet-erkend is, zijn er drie mogelijkheden:

  • Het goede doel heeft geen Erkenning aangevraagd. Het CBF heeft deze organisatie dan niet gecontroleerd. Bij niet-erkende goede doelen kun je zelf uitzoeken of een donatie goed wordt besteed.
  • Het goede doel heeft wel een Erkenning aangevraagd, maar deze is geweigerd of ingetrokken. Ze staan dan in het Register goede doelen met de status ‘Getoetst en niet erkend’ (drie jaar lang) of 'Erkenning ingetrokken' (drie jaar lang).
  • Het goede doel heeft de Erkenning aangevraagd, maar deze is nog in behandeling. In het Register goede doelen staan deze organisaties vermeld met de status ‘Erkenning aangevraagd’.

Een ANBI-status en een CBF-Erkenning zijn twee verschillende dingen. De CBF-Erkenning is dé standaard voor kwaliteit en transparantie, een ANBI-status geeft toegang tot fiscale voordelen.

Een ANBI is een algemeen nut beogende instelling. Giften aan deze instellingen zijn onder voorwaarden fiscaal aftrekbaar. De Belastingdienst bepaalt welke organisaties een ANBI-status krijgen op basis van fiscale criteria. Deze zijn inhoudelijk veel minder vergaand dan de strenge kwaliteitscriteria waarop het CBF controleert.

Om het voor fondswervende instellingen makkelijker te maken, is er 29 juni 2018 een convenant gesloten tussen de Belastingdienst en de goededoelensector. De kwaliteitseisen van de Erkenningsregeling zijn materieel gelijkwaardig gemaakt aan de wettelijke ANBI-eisen. Dit betekent dat als een goed doel voldoet aan de kwaliteitseisen van de Erkenning, er ook aan de ANBI-eisen wordt voldaan. Zo wordt samenwerking in het aanvraagproces mogelijk. Goede doelen die (nog) geen Erkenning en ANBI-status hebben kunnen beide vanaf begin 2019 tegelijkertijd aanvragen via het CBF. Bovendien draagt de samenwerking bij aan meer duidelijkheid over de relatie tussen de Erkenning en de ANBI-status.

Benieuwd welke goede doelen Erkend zijn? Check het Register goede doelen.

Ja. Voor bestuurders van Erkende Goede Doelen geldt een maximale vergoeding. Deze bedragen zijn door de overheid vastgesteld in het Besluit vergoedingen adviescolleges en commissies. Grotere goede doelen (in categorieën C en D) moeten daarnaast de Regeling Beloning Directeuren van Goede Doelen naleven van de Commissie Normstelling.

Op deze pagina leest u meer over de directiesalarissen. 

 

In ons register staat informatie over alle Erkende Goede Doelen. Elke organisatie heeft het CBF-Erkenningspaspoort waar je in een oogopslag ziet wat ze willen oplossen, waar ze trots op zijn en waar ze het geld aan uitgeven. Vind je niet wat je zoekt? Neem dan contact op met onze Helpdesk voor gemeentes.

 

Vragen over goede doelen

Bij vragen, opmerkingen of klachten kun je een melding doen bij het CBF. Wij beantwoorden je vraag en behandelen je melding. Maar check eerst onze tips over deze onderwerpen.

Collecteren en verkoop aan de deur

Voor collectes en verkoop aan de deur is in principe een gemeentelijke vergunning nodig. Een deel van de gemeentes heeft echter geen vergunningsplicht opgenomen in de Algemene Plaatselijke Verordening (APV).

Collecteren in besloten kring mag zonder vergunning. Een evenement waarvoor je een kaartje moet kopen, is bijvoorbeeld een besloten evenement. Een vergunning is daarentegen wel nodig voor een collecte op een evenement dat openbaar en dus voor iedereen toegankelijk is.

Voor de verkoop van goederen aan de deur voor het goede doel, zoals kaarten, kalenders en stroopwafels, is ook een collectevergunning nodig. Het komt vaak voor dat er geen vergunning is aangevraagd. De mooiste smoes om geen vergunning te hebben, is een beroep op artikel 7 van de Grondwet. Daarin wordt de vrijheid van meningsuiting gewaarborgd. Dus wanneer je een pakkend citaat op een ansichtkaart zet, zou je gebruikmaken van een grondrecht en hoef je geen vergunning te hebben. Dat is onzin.

Ons advies is om geen goederen aan de deur te kopen.

Wij raden mensen aan om te checken of een vergunning verplicht is in hun gemeente. Je kunt de collectant of verkoper altijd om een kopie vragen van de vergunning. Lees ook onze andere tips om gerust te kunnen geven.

Heb je vragen? Neem dan contact met ons op, zodat we je direct kunnen helpen of kunnen doorverwijzen naar de juiste instantie.

Donateurswerving

Vrijwel alle grotere Erkende Goede Doelen werven donateurs op straat en huis-aan-huis. Dit gebeurt meestal met jonge mensen die hiervoor speciaal zijn opgeleid en het als bijbaan doen. Op dit moment verschilt het beleid voor donateurswerving per gemeente. De Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) heeft in augustus 2018 in samenspraak met het CBF, de brancheorganisatie DDDN en de Stichting Collecteplan een nieuwe tekst voor de Algemeen Plaatselijke Verordening (APV) gemaakt waarin de regels duidelijk en overzichtelijk zijn beschreven. Elke gemeente beslist zelf of deze tekst wordt opgenomen in de eigen APV. Maar omdat iedereen gebaat is bij een gelijkmatige spreiding van donateurswerving, hebben de Erkende Goede Doelen hierover afspraken gemaakt met de wervingsbureaus. 

Daardoor krijgen bewoners maar een paar keer per jaar een donateurswerver aan de deur. 

Verder publiceren we een rooster voor donateurswerving waarin de Erkende Goede Doelen staan. Je kunt het wervingsrooster hier raadplegen.

Op deze pagina’s over de Erkenning vind je veel informatie over de kwaliteitseisen, de toetsingen en de tarieven. Voor meer informatie of persoonlijk contact kun je ook bellen met onze Helpdesk Erkenning.

Voor al je vragen over Mijn CBF kun je contact opnemen met de Helpdesk Erkenning.

Je vindt het Reglement en Bijlagen CBF-Erkenning Goededoelenorganisaties hier. De normen staan in een bijlage van het reglement.

020 - 417 00 03