Skip to main content
Close Menu

Geef gerust aan de deur

Er zijn twee type collecteroosters: het landelijke collecterooster en de roosters per gemeente. Hieronder leest u er meer over.

Wat is het landelijke collecterooster?

Het publiek én goede doelen hebben baat bij een gelijkmatige spreiding van collecteweken. Daarom werken bijna alle gemeentes met een vergunningstelsel. Om hen hierbij te helpen, maken Stichting Collecteplan en het CBF ieder jaar een landelijk collecterooster. Dit is een concrete planning om de collectes van landelijk collecterende grote goede doelen te spreiden. Gemeentes volgen dit landelijke collecterooster bij het uitgeven van vergunningen.

Natuurlijk willen ook kleinere goede doelen of goede doelen die niet landelijk collecteren, kunnen collecteren. Zij krijgen vergunningen in de weken die als ‘vrije periodes’ in het landelijke collecterooster staan. In principe verlenen gemeentes één vergunning per week. Bekijk het landelijke collecterooster.

Wat is het gemeentelijke collecterooster?

In de gemeentelijke collecteroosters vindt u de collectes van de landelijk collecterende goede doelen, plus de andere collectes of donateurswervingsactiviteiten waarvoor de gemeente een vergunning heeft verleend. De donateurswerving gebeurt meestal in winkelstraten, maar kan ook huis-aan-huis zijn. Bekijk de gemeentelijk collecteroosters.