Skip to main content
Close Menu

Collectes

Wilt u weten waar en wanneer de landelijke collectes plaatsvinden van grote goede doelen? Raadpleeg het landelijke collecterooster of het collecterooster van uw gemeente 

Wat is het collecterooster?

Het collecterooster is een overzicht dat het CBF jaarlijks vaststelt op voorstel van de Stichting Collecteplan. In het rooster krijgen grote landelijk collecterende organisaties een collecteweek toegewezen. Zo dragen we bij aan de spreiding van de collecteweken. 

De organisaties op het collecterooster krijgen desgevraagd als enige een collectevergunning van de gemeenten voor de betreffende week. De Ďvrijeí perioden zijn beschikbaar voor andere organisaties. De collecteweek loopt van zondag t/m zaterdag. Of er door de collecterende organisatie daadwerkelijk op zondag mag worden gecollecteerd, is afhankelijk van de voorwaarden die door de gemeente worden gesteld bij de afgegeven collectevergunning.

Collecteroosters per gemeente

Op het collecterooster per gemeente kunt u - behalve de collecten waarvoor uw gemeente een vergunning heeft afgegeven Ė ook zien aan welke bedrijven de gemeente een vergunning heeft verleend voor het werven van donateurs. De donateurwerving gebeurt doorgaans in winkelstraten, maar kan ook huis-aan-huis zijn.

ĎVergunningvrije gemeentení

Sommige gemeenten hebben de regels voor een lokale collectevergunning versoepeld of zelfs helemaal losgelaten. Het CBF adviseert om toch toezicht te blijven houden en alleen een vergunning af te geven aan een door het CBF erkende organisatie of een lokaal bekend goed doel. We merken ook dat malafide collectanten nogal eens stellen dat in de gemeente waarin zij actief zijn geen vergunning nodig is, zelfs wanneer dat wel het geval is. Vraag daarom altijd naar de vergunning. Bij twijfels over de goede bedoelingen van een collectant raden wij u aan om dit te melden bij de gemeente en het CBF.

Collecteopbrengsten

Voor de verantwoording van de collectegelden is het CBF afhankelijk van de informatie van de gemeenten en collecterende organisaties. Dit betekent dat de totaalopbrengsten een dynamisch gegeven zijn: ze veranderen op het moment dat een gemeente of het CBF een collecte heeft ingevoerd.