Skip to main content
Close Menu

Over de Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Het is een investering in donateursvertrouwen, uw organisatie en de sector als geheel. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook als klein of net opgericht goed doel valt u hier dus onder. Tarieven zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie en starten al vanaf Ä 250 per jaar.

Aanvragen en toetsing

Het aanvragen van een erkenning is eenvoudig. U levert informatie aan. En wij lichten deze door en bekijken of uw organisatie goed op orde is. Hiervoor kijken we naar kwaliteitscriteria die zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie.

De criteria bestaan enerzijds uit verplichte (harde) normen en anderzijds uit ontwikkel- en bespreekpunten die u helpen om te professionaliseren en te groeien. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling, die bestaat uit leden die het belang van gevers, donateurs en de sector behartigen.

Eenmaal erkendÖ

Eenmaal erkend, mag u het erkenningslogo voeren en actief uitdragen. Ook verschijnt u met het logo in het Register Goede Doelen. Zo bent u  voor iedereen direct herkenbaar en vindbaar als Erkend Goed Doel dat de zaken op orde heeft Na uw erkenning krijgt u jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo controleren we of u nog voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Meer weten over de Erkenning? Bekijk de informatie in de tabbladen hieronder.

Alle goede doelen die een beroep doen op financiŽle steun van het publiek, komen in principe in aanmerking voor een erkenning. De term Ďpubliekí wordt breed opgevat en bevat zowel individuen als bedrijven, loterijen en vermogensfondsen.
Ook andere filantropische organisaties kunnen aan de erkenningsregeling meedoen.
Het toezicht en de normen waar het toezicht betrekking op heeft, zijn gedifferentieerd naar grootte. Er worden vier categorieŽn organisaties onderscheiden, op basis van de totale som der baten:

De grootte is bij de indeling leidend, daarnaast kan de toezichthouder eventueel ook kijken naar zaken als aantal fteís, aantal vrijwilligers, aantal donateurs, doelstelling en fondsenwerving.
Ook organisaties die recent zijn gestart, kunnen in aanmerking komen voor erkenning. Het CBF gaat bij deze organisaties nauwgezet na of de organisatie, het beleidsplan, de governance en de financiŽle onderbouwing van de plannen de nodige garantie bieden. Op die elementen waarop nieuwe organisaties redelijkerwijs niet aan de normen kunnen voldoen maakt het CBF heldere afspraken over wanneer organisaties aan die normen moeten voldoen.