Skip to main content
Close Menu

Erkenning

Nederland kent geen overheidstoezicht op goededoelenorganisaties (zoals bijvoorbeeld wel bestaat in het Verenigd Koninkrijk). Daarom heeft de sector zelf normen geformuleerd waar iedere goededoelenorganisatie aan zou moeten voldoen. Het CBF beoordeelt als onafhankelijk toezichthouder of dit inderdaad het geval is. Alleen erkende organisaties mogen het logo ‘Erkend goed doel’ voeren. De normen waarop toezichthouder CBF toetst, worden vanaf 2017 door een aparte onafhankelijke commissie vastgesteld: de Commissie Normstelling.

Bij de beoordeling van een organisatie wordt rekening gehouden met de omvang. Aan een kleinere organisatie worden minder zware eisen gesteld dan aan een grote. Zo volstaat bijvoorbeeld bij organisaties tot een bepaald ‘inkomen’ een Kascommissie die meekijkt met de penningmeester. Bij grotere organisaties verwachten wij dat de jaarrekening is beoordeeld door een externe accountant.

De normen voor de erkenning zijn voor iedere organisatie haalbaar. Erkenning betekent dus feitelijk dat een organisatie de boel goed op orde heeft. Daarbij letten we op een verantwoorde inrichting van de organisatie, helderheid omtrent doelstellingen en activiteiten, zekerheid over de besteding van gelden en de toegankelijkheid van belangrijke documenten zoals een jaarverslag.

Naast de ‘harde normen’ waar iedere organisatie aan moet (kunnen) voldoen, kijken wij ook naar ontwikkelpunten. Waar ben je trots op? Welke risico’s zie je? En hoe meet je eigenlijk welke impact jouw activiteiten hebben? Daarom is de erkenning van het CBF méér dan een vinklijstje. Het zet ook aan om over de kwaliteit van je eigen organisatie na te denken.

Sommige organisaties menen genoeg te hebben aan de ANBI-status. Dat is een kenmerk waar donateurs fiscale voordelen aan kunnen ontlenen. Van diepgaand onderzoek zoals bij de erkenning is geen sprake. Bovendien vindt bij het CBF altijd persoonlijk contact plaats. Bij grotere organisaties komen zelfs toetsers op bezoek.

De nieuwe erkenningsregeling:
·         Is voor het publiek eenduidig en overzichtelijk
·         Heeft meer aandacht voor de maatschappelijke betekenis van goede doelen
·         Bevordert verdere transparantie
·         Helpt organisaties in elke fase van ontwikkeling om verder te professionaliseren
·         Is gericht op het verminderen van administratieve lasten
·         Houdt rekening met de omvang van organisaties (hoe groter de organisatie hoe zwaarder de normen)
·         Komt in plaats van bestaande keurmerken (het CBF-Keur/CBF-Certificaat, het RfB-keur en het Keurmerk Goede Doelen).

Klik hier voor meer informatie over de erkenningsregeling, zoals de normen, tarieven en aanvraagprocedure.

In een filmpje vertellen  goededoelenorganisaties waarom zij voor de erkenning hebben gekozen.