Skip to main content
Close Menu

Over de Erkenning

De Erkenning is het keurmerk voor goede doelen in Nederland. Het is een investering in donateursvertrouwen, uw organisatie en de sector als geheel. De Erkenning is haalbaar voor vrijwel ieder goed doel dat zich inzet voor anderen en hiervoor fondsen werft. Ook voor kleine of net opgerichte goede doelen, dus. De tarieven zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie en starten al vanaf € 250 per jaar.

Aanvragen en toetsing

Het aanvragen van de Erkenning is eenvoudig. U levert informatie aan. Wij lichten deze door en bekijken of uw organisatie goed op orde is. Hiervoor kijken we naar kwaliteitscriteria die zijn afgestemd op de grootte van uw organisatie.

De criteria bestaan enerzijds uit verplichte (harde) normen en anderzijds uit ontwikkel- en bespreekpunten die u helpen om te professionaliseren en te groeien. De kwaliteitseisen worden opgesteld door de onafhankelijke Commissie Normstelling, die bestaat uit leden die het belang van gevers, donateurs en de sector behartigen.

Eenmaal erkend…

Eenmaal erkend, mag u het 'Erkend Goed Doel'- logo voeren en actief uitdragen. Ook verschijnt u met dit logo in het Register Goede Doelen. Zo bent u voor iedereen vindbaar en herkenbaar als Erkend Goed Doel dat de zaken op orde heeft. Na uw erkenning krijgt u jaarlijks een check en eens in de drie jaar een uitgebreide toets. Zo controleren we of u nog voldoet aan de kwaliteitscriteria.

Meer weten?

Meer weten over de Erkenning? Bekijk de informatie in de tabbladen hieronder of neem contact op met onze Helpdesk Erkenning: 020 – 238 91 04 of erkenning@cbf.nl

Wanneer kunt u de Erkenning aanvragen? De criteria.

Om de Erkenning aan te vragen, moet u een in Nederland gevestigde goededoelenorganisatie zijn. Concreet betekent dit dat uw organisatie moet voldoen aan de volgende criteria:

  • Er is geen winstoogmerk en u streeft een maatschappelijke doelstelling na
  • U doet dit op basis van het ‘door ons, voor anderen’- principe (dus niet voor uzelf)
  • U doet hiervoor een beroep op de steun van het publiek*
  • Uw organisatie is in Nederland gevestigd

* De term ‘publiek’ wordt breed opgevat en bevat zowel individuen als bedrijven, loterijen en vermogensfondsen. ‘Steun’ kan bestaan uit geld, goederen of de inzet van vrijwilligers.

Welke goede doelen vallen dus onder de criteria?

  • Gevestigde goede doelen, groot en klein
  • Startende goede doelen: als u redelijkerwijs nog niet aan alle toetsingsnormen kunt voldoen, maken we heldere afspraken over wanneer u hier wel aan moet voldoen
  • Andere filantropische organisaties, zoals universiteitsfondsen, ziekenhuizen, UMC’s en musea