In de Spotlights: IMC Weekendschool

26 september 2019
Leerlingen van Weekendschool Noord klasjaar 2 zitten in de Spacebuzz-raket van André Kuipers

Introductie
“Wie met volle overtuiging zijn interesses volgt, haalt het meeste uit zijn leven.”  Dat is het motto van Stichting IMC Weekendschool. Stichting IMC Weekendschool biedt aanvullend, motivatiegericht onderwijs aan jongeren van 10 tot 14 jaar oud, op plekken in Nederland waar dat het hardst nodig is.

Inspireren
Als kind durf je te dromen, je wilt graag Elza van Frozen worden of juist leeuwenverzorger, maar naarmate je ouder wordt, ga je opeens de realiteit begrijpen. In sommige gevallen leidt dat tot het afnemen van het dromen en van de motivatie. Zonde, vindt IMC Weekendschool: jongeren zouden juist geïnspireerd en gemotiveerd moeten blijven en niet alleen de onmogelijkheden moeten zien.

Onderwijsprojecten
Het doel is jongeren erop voor te bereiden zelfstandig en gemotiveerd hun plaats te vinden in de samenleving. Zij ontwikkelen allerlei 21st century skills (samenwerken, luisteren, discussiëren, presenteren, etc.) en vergroten hun kennis over de samenleving.

Door middel van weekendschoolonderwijs worden deze skills en kennis ontwikkeld. Dit wordt gedaan op de tien weekendscholen in tien verschillende steden in Nederland, waar kinderen één dag per weekend les krijgen van professionals. Dit is een driejarige opleiding. Daarnaast wordt er via het IMC Basis-programma met basisscholen binnen de reguliere onderwijstijd samengewerkt waar hetzelfde onderwijsprogramma wordt aangeboden, alleen dan op de basisschool zelf en doordeweeks. Daarnaast bestaat er ook het IMC on Tour-programma waar nieuwkomer-leerlingen het weekendschoolonderwijs volgen. En is er een IMC Alumni-programma waar alle oud-leerlingen aan verbonden zijn en zichzelf blijven ontwikkelen. Dit jaar zal er ook nog een nieuwe pijler worden gestart met 16+ jongeren (IMC Next) om ook hen te motiveren en enthousiasmeren.

Spacebuzz-raket
Weekendschool Noord (klasjaar 2) was als testklas gekozen om de Spacebuzz-raket van astronaut André Kuipers te ervaren en ontdekken. Het idee van de raket is dat leerlingen via VR-brillen het zogenoemde 'overview effect' ervaren. Ze maken al zittend met de VR-bril op een reis om de aarde en ervaren zo, net als echte astronauten, hoe klein en kwetsbaar onze planeet eigenlijk is. Het doel van Spacebuzz is dan ook 'Creating ambassadors of Planet Earth'.

De Erkenning
“Als Stichting IMC Weekendschool willen wij graag transparant zijn. Wij vonden het een goede keuze om de Erkenning aan te vragen omdat wij een stevige, krachtige organisatie zijn en het ook belangrijk vinden dat dit elk jaar getoetst wordt. Daarnaast zagen wij de voordelen van de Erkenning ook in. Het schept vertrouwen: het laat zien dat wij aan de kwaliteitscriteria voldoen. Voor de vindbaarheid van onze organisatie is het ook goed. Doordat wij opgenomen zijn in het register van het CBF zijn wij zichtbaar voor andere partijen.” 

Meer informatie over Stichting IMC Weekendschool staat hier.

Wij zijn geaccrediteerd door de Raad voor Accreditatie onder registratienummer C-130 & lid van het International Committee on Fundraising Organizations.