Onderzoek

Het CBF verzamelt onderzoeksrapporten over de goededoelensector in Nederland. Hiermee signaleren we trends en ontwikkelingen over filantropie en fondsenwervende organisaties. Zo publiceren we hier elk kwartaal de uitkomsten van het Nederlands Donateurspanel, dat ingaat op het vertrouwen van het publiek in goede doelen. Daarnaast publiceren we hier ook eigen onderzoeksrapporten over onze data.

Hieronder vind je een overzicht van recente onderzoeken. Als je een relevant onderzoek wilt toevoegen, kun je contact met ons opnemen.

Disclaimer/copyright

Het CBF is niet verantwoordelijk voor de inhoud van de onderzoeksrapporten van externe organisaties. Het auteursrecht en het intellectueel eigendom liggen bij de organisatie die de publicatie heeft opgesteld.

Publicaties

Het Nederlands Donateurspanel Rapport (December 2017)
1 februari 2018 - WWAV

Waar het consumentenvertrouwen vorig kwartaal onveranderd was, is het dit kwartaal gestegen van 23 naar 25. Het oordeel over het economisch klimaat is positiever en ook de koopbereidheid neemt iets toe (bron: CBS). Deze stijging is niet terug te zien in het donateursvertrouwen. Net als in juni en september bleef het donateursvertrouwen ook in december steken op -7.

Aan het eind van 2016 vroegen we het donateurspanel naar hun goede voornemens voor het komende jaar. Hoe zouden zij in 2017 (nog meer) willen bijdragen aan een betere wereld? Een jaar later stelden we het donateurspanel de vraag of en hoe zij in 2017 een (extra) bijdrage hebben geleverd aan een betere wereld. Zijn de verwachtingen die het panel een jaar eerder gaf uitgekomen?