print PDF
CBF Erkenningspaspoort

100WEEKS

100WEEKS geeft cash geld aan vrouwen die in extreme armoede leven en geeft hen zo de ruimte om op eigen kracht een bestaan op te bouwen.
Info Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we oplossen

Er leven bijna een miljard mensen in extreme armoede zonder dat zij de mogelijkheid hebben hieruit te komen. Door hen tijdelijk geld te geven kunnen gezinnen in basisbehoeften voorzien (voeding,medicijnen school) en het inkomen verhogen door te sparen en investeren.

Dit is waar we trots op zijn

Via 100WEEKS komt een gezin voor maar €1000,- uit de armoede en blijft dat. Dat bewijzen we door steeds te meten en de data te delen. Wij laten zien dat je op grote schaal een einde kunt maken aan extreme armoede.

Dit willen we bereiken
Ons doel is om vanaf 2023 per jaar 10.000 vrouwen met het programma te laten starten. Inclusief familieleden zijn dat 50.000 mensen per jaar die uit extreme armoede komen en blijven. Dat doen we in vijf landen op twee continenten.
Dit gaven we uit in 2018 € 309.572
  • Maatschappelijk doel 70%
  • Wervingskosten 19%
  • Kosten administratie en beheer 10%
Zo bereiken we ons doel
  1. Het 100WEEKS platform stelt mensen in Nederland in staat rechtstreeks geld te geven aan vrouwen die in extreme armoede leven.
  2. Vanuit callcenters in Rwanda en Ghana bellen lokale teams de vrouwen en meten via mobile surveys de impact van het geld en de training.
  3. De donateurs zien wie hun geld ontvangen en krijgen 100 weken updates over hoe hun geld door de groep vrouwen die zij steunen wordt besteed.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 218.056
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 392.523
  • Particulieren 28%
  • Organisaties zonder winststreven 72%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 237.184
  • Bestemmingsfondsen 100% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 5 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl