Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


100WEEKS

100WEEKS geeft cash geld aan vrouwen die in extreme armoede leven en geeft hen zo de ruimte om op eigen kracht een bestaan op te bouwen.

Dit willen we oplossen

Er leven bijna een miljard mensen in extreme armoede zonder dat zij de mogelijkheid hebben hieruit te komen. Door hen tijdelijk geld te geven kunnen gezinnen in basisbehoeften voorzien (voeding,medicijnen school) en het inkomen verhogen door te sparen en investeren.

Dit is waar we trots op zijn

Via 100WEEKS komt een gezin voor maar €1000,- uit de armoede en blijft dat. Dat bewijzen we door steeds de impact te meten en de data te delen. We zijn transparant en evidence based. Wij laten zien dat je op grote schaal een einde kunt maken aan extreme armoede.

Medewerkers
17 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 augustus 2019

Dit willen we bereiken

Ons doel is om vanaf 2024 per jaar 10.000 vrouwen met het programma te laten starten. Inclusief familieleden zijn dat 50.000 mensen per jaar die uit extreme armoede komen en blijven. Dat doen we in vijf landen op twee continenten.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.634.980

Maatschappelijk doel
83%
Werving
10%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Het 100WEEKS platform stelt mensen en organisaties in staat rechtstreeks geld te geven aan vrouwen die in extreme armoede leven.
2. Vanuit lokale callcenters bellen lokale teams de vrouwen en meten via mobile surveys de impact van het geld en de training.
3. De donateurs zien wie hun geld ontvangen en krijgen 100 weken updates over hoe hun geld door de groep vrouwen die zij steunen wordt besteed.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.365.171

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

We krijgen geld van fondsen, bedrijven en particulieren.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.572.934

Organisaties zonder winststreven
53%
Bedrijven
25%
Particulieren
22%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 737.909

Bestemmingsfondsen
93%
ContinuĂŻteitsreserve
5%
Bestemmingsreserves
1%