print PDF
CBF Erkenningspaspoort

3xM

3xM verspreidt het evangelie in gesloten landen door middel van TV- en internetuitzendingen.
Info Sinds 1 juli 2001

Dit willen we oplossen

1. Veel mensen kennen Jezus Christus nog niet. 2. In veel landen waar 3xM werkt is te weinig aandacht voor prangende sociale problemen. 3. Kerken werken er nog te vaak langs elkaar heen. 4. In de samenlevingen waar 3xM werkt heerst veel onrechtvaardigheid.

Dit is waar we trots op zijn

Onze uitzendingen worden veel bekeken. Het programma 'zuurgooien' dat 3xM in Centraal Azië uitzond werd miljoenen keren bekeken op YouTube.

Dit willen we bereiken
1. Het evangelie van Jezus Christus bekend te maken aan niet-christenen.
2. TV programma’s over belangrijke sociale thema’s te maken.
3. Kerken bij elkaar te brengen en hen een belangrijke taak te geven in ons werk.
4. Te streven naar een meer rechtvaardige samenleving.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.398.101
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 6%
Zo bereiken we ons doel
 1. TV programma's (met name drama producties) over sociale thema's, waarin we de Bijbelse kijk op deze problemen willen laten zien.
 2. Sociale media activiteiten rond deze uitzendingen.
 3. Nazorg bieden aan mensen die op onze uitzendingen reageren.
 4. Discipelschap bewerkstelligen
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.141.980
 • Voorlichting en bewustwording 28%
 • Evangelisatie en zending 72%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.337.230
 • Particulieren 56%
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 44%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 556.661
 • Continuïteitsreserve 58% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 0% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 41% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 5 fte
Vrijwilligers 20
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 15 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl