Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


3xM

3xM verspreidt het evangelie in gesloten landen door middel van TV-, social media en internetuitzendingen.

Dit willen we oplossen

1. Veel mensen kennen Jezus Christus nog niet. 2. In veel landen waar 3xM werkt is te weinig aandacht voor prangende sociale problemen. 3. Kerken werken er nog te vaak langs elkaar heen. 4. In de samenlevingen waar 3xM werkt heerst veel onrechtvaardigheid.

Dit is waar we trots op zijn

Naast TV uitzendingen hebben we ook content via social media gelanceerd. Dat doet het erg goed. Veel respons.

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
22
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2001

Dit willen we bereiken

1. Voor 2030 een miljoen mensen tot discipel van Jezus Christus maken. 2. Moderne media programma’s over belangrijke thema’s te maken. 3. Kerken bij elkaar te brengen en hen een belangrijke taak te geven in ons werk. 4. Te streven naar een meer rechtvaardige samenleving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.937.151

Maatschappelijk doel
88%
Werving
6%
Beheer en administratie
5%

Zo bereiken we ons doel

1. Media programma's (oa drama producties) over sociale thema's, waarin we de Bijbelse kijk op deze problemen willen laten zien.
2. Sociale media activiteiten rond deze uitzendingen.
3. Nazorg bieden aan mensen die op onze uitzendingen reageren.
4. Discipelschap bewerkstelligen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.707.677

Evangelisatie en zending
80%
Voorlichting en bewustwording
16%
Onderzoek
4%

Zo komen wij aan ons geld

Zie jaarrekening. Fondsenwerving in NL en BTL bij particulieren, kerken, fondsen, vermogenden, bedrijven, crowdfunding.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.927.091

Organisaties zonder winststreven
50%
Particulieren
49%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 1.337.086

Bestemmingsreserves
46%
Continuïteitsreserve
39%
Bestemmingsfondsen
14%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?