print PDF
CBF Erkenningspaspoort

AAP

Wij geven om dieren; wij vangen ze op waar nodig en werken tegelijkertijd aan duurzame oplossingen. AAP dweilt met de kraan dicht!
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

In Europa worden veel exotische niet-gedomesticeerde zoogdieren door menselijk handelen in hun welzijn aangetast; deze dieren horen niet thuis in de huiskamer of een circustent, geen slachtoffer te zijn van illegale handel of op een ander manier te worden geschaad in hun welzijn.

Dit is waar we trots op zijn

Door meer dan 45 jaar vele dieren op te vangen, heeft AAP ruime expertise opgebouwd. Deze expertise brengt ons aan tafel bij Europese overheden. Zo heeft dit in Spanje in korte tijd geleid tot een verbod op het gebruik van wilde dieren in circussen in 4 regio's en 480 gemeentes.

Dit willen we bereiken
Dat exotische niet-gedomesticeerde zoogdieren niet meer worden gebruikt als huisdier of voor vermaak en geen slachtoffer meer zijn van illegale handel.
Dit gaven we uit in 2018 € 8.274.659
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Wervingskosten 13%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Opvang & rehabilitatie van dieren in nood: we helpen dieren in nood, bieden hulp bij handhaving en maken de problematiek tastbaar.
 2. Wetgeving & beleid: we zorgen voor het verbeteren van wet- en regelgeving om welzijnsproblemen te voorkomen en zien toe op de handhaving.
 3. Voorlichting: we informeren het algemene publiek over de dierenwelzijnsproblematiek.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 6.810.612
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 82%
 • Lobby en belangenbehartiging 18%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 8.351.291
 • Particulieren 74%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 9%
 • Subsidies 11%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Overig 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 22.996.739
 • Continuïteitsreserve 48% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 51% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 1% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 89 fte
Vrijwilligers 221
Sector Dieren
Actief in 20 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl