print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Achter de Regenboog

Thuis in rouw
Info Sinds 1 maart 2011

Dit willen we oplossen

Kinderen, jongeren en gezinnen in rouw, voelen zich alleen, niet begrepen.

Dit is waar we trots op zijn

Kinderen en jongeren en gezinnen geven aan dat zij niet meer het gevoel hebben dat zij de enigen zijn die een zwaar verlies hebben geleden.

Dit willen we bereiken
Achter de Regenboog organiseert lotgenotencontact zodat de kinderen, jongeren en gezinnen elkaar kunnen ontmoeten waardoor zij weten dat zij niet de enige zin. Daarnaast geeft Achter de Regenboog informatie over kinderen, jongeren en gezinnen in rouw aan derden.
Dit gaven we uit in 2018 € 43.711
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 15%
Zo bereiken we ons doel
 1. Kinderweekenden
 2. Gezinsweekenden
 3. Organisatie en Advies Dienst
 4. Deskundigheidsbevordering
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 36.969
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 76%
 • Voorlichting en bewustwording 12%
 • Educatie, opleidingen en cursussen 12%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 45.898
 • Particulieren 69%
 • Overig 31%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 107.795
 • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 150
Sector Welzijn
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl