print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ActionAid

ActionAid streeft naar sociale gelijkheid, gender gelijkheid en het uitbannen van armoede.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede, onrecht en ongelijkheid in de wereld aan. Vrouwenrechten staan centraal in ons streven naar een duurzame aard en een eerlijke economie.

Dit is waar we trots op zijn

We werken samen met mensenrechtenverdedigers die met gevaar voor eigen leven opkomen voor de rechten van gemarginaliseerde groepen. Door dit werk hebben gemeenschappen en bewegingen wereldwijd een stem gekregen in besluitvorming over hun rechten en vrijheden.

Dit willen we bereiken
We streven naar een eerlijke en duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen. Daarbij staan de rechten van, en kansen voor, vrouwen centraal.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.409.943
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Samen met lokale gemeenschappen geven we voorlichting over mensen- en vrouwenrechten, en training om deze rechten op te kunnen eisen.
 2. Samen met bewegingen en netwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau werken we aan een eerlijker en duurzamer wereld.
 3. We lobbyen en voeren campagne op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor eerlijke regelgeving en uitvoering.
 4. We doen onderzoek naar schendingen van mensenrechten en vrouwenrechten en gebruiken dit als basis voor lobby- en campagne.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.908.375
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 60%
 • Voorlichting en bewustwording 40%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.360.859
 • Particulieren 25%
 • Bedrijven 0%
 • Subsidies 65%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 635.622
 • Continuïteitsreserve 96% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 4% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 11 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl