print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ActionAid

ActionAid pakt de kernoorzaken van armoede en ongelijkheid aan – vrouwenrechten staan hierbij centraal.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede, onrecht en ongelijkheid in de wereld aan. Daarbij focussen we ons op vrouwenrechten, en thema's zoals een duurzame aarde, een eerlijke economie en noodhulp.

Dit is waar we trots op zijn

Onze REFLECT-methode, waarbij vrouwen leren lezen & schrijven én voorlichting krijgen over hun rechten, ontving meerdere prijzen. Ook onze innovatieve aanpak bij noodhulp is meermaals bekroond: door vrouwen de leiding te geven, is hun positie tijdens en na de wederopbouw sterker.

Dit willen we bereiken
ActionAid wil dat mensen in ontwikkelingslanden weten wat hun rechten zijn, en deze vervolgens zelf kunnen opeisen bij hun overheden. Zo streven we naar een eerlijke wereld met gelijke kansen voor iedereen.
Dit gaven we uit in 2018 € 3.409.943
 • Maatschappelijk doel 85%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onderzoek: We doen onderzoek naar misstanden in de wereld, zoals mensenrechtenschendingen door multinationals.
 2. Voorlichting & training: We geven voorlichting over mensen- en vrouwenrechten en training om deze rechten op te kunnen eisen.
 3. Verenigen: We verenigen mensen in netwerken of coöperaties, zodat ze sterker staan. Ook faciliteren we kennisuitwisselingen.
 4. Campagne & lobby: Veel problemen vragen om internationale regelgeving. In dat geval lobbyen we bij overheden en voeren we campagne.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 2.908.375
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 60%
 • Voorlichting en bewustwording 40%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 3.360.859
 • Particulieren 25%
 • Bedrijven 0%
 • Subsidies 65%
 • Organisaties zonder winststreven 10%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 635.622
 • Continuïteitsreserve 96% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 4% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 11 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl