print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

ActionAid

ActionAid streeft naar sociale gelijkheid, gender gelijkheid en het uitbannen van armoede.
Info Sinds 1 juli 2000

Dit willen we oplossen

ActionAid pakt de onderliggende oorzaken van armoede, onrecht en ongelijkheid in de wereld aan. Vrouwenrechten staan centraal in ons streven naar een duurzame aard en een eerlijke economie.

Dit is waar we trots op zijn

We werken samen met mensenrechtenverdedigers die met gevaar voor eigen leven opkomen voor de rechten van gemarginaliseerde groepen. Door dit werk hebben gemeenschappen en bewegingen wereldwijd een stem gekregen in besluitvorming over hun rechten en vrijheden.

Dit willen we bereiken
We streven naar een eerlijke en duurzame wereld met gelijke kansen voor iedereen. Daarbij staan de rechten van, en kansen voor, vrouwen centraal.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.917.871
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Werving 14%
 • Beheer en administratie 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Samen met lokale gemeenschappen geven we voorlichting over mensen- en vrouwenrechten, en training om deze rechten op te kunnen eisen.
 2. Samen met bewegingen en netwerken op lokaal, nationaal en internationaal niveau werken we aan een eerlijker en duurzamer wereld.
 3. We lobbyen en voeren campagne op lokaal, nationaal en internationaal niveau voor eerlijke regelgeving en uitvoering.
 4. We doen onderzoek naar schendingen van mensenrechten en vrouwenrechten en gebruiken dit als basis voor lobby- en campagne.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.388.652
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 57%
 • Voorlichting en bewustwording 43%
Zo komen wij aan ons geld
Voor het verwezenlijken van haar doelstelling heeft ActionAid een jaarlijks budget van 3,3 miljoen euro. ActionAid ontvangt subsidie van het ministerie van Buitenlandse Zaken en wordt gesteund door 20.000 supporters.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 3.165.408
 • Subsidies 67%
 • Particulieren 33%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 721.904
 • Continuïteitsreserve 91%
 • Bestemmingsreserves 9%
 • Bestemmingsfondsen 0%
Medewerkers Info 19 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 7 doelgroepen
Actief in 5 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl