Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Adamfo Ghana

Adamfo Ghana zet zich, samen met lokale partners, in voor het welzijn en een betere toekomst voor straatkinderen en -jongeren in Ghana.

Dit willen we oplossen

In Ghana leven en werken tienduizenden kinderen op straat. De problematiek van straatkinderen is veelzijdig, daarom wordt zoveel mogelijk met een integrale aanpak gewerkt. De focus ligt hierbij op gezinsgerichte zorg, onderwijs, beroepstraining en ondernemerschap, lobby & advocacy.

Dit is waar we trots op zijn

Ons werk richt zich op de empowerment van de kinderen, families en gemeenschappen aldaar. Zij krijgen de handvaten om zelf hun situatie te verbeteren en om hun toekomst vorm te geven. Geen afhankelijkheid creëren, maar de doelgroep in haar eigen kracht zetten – daar gaat het om.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Ghana en Nederland

Sinds 1 februari 2021

Dit willen we bereiken

Geen enkel kind meer op straat. Wij vinden dat alle kinderen het recht hebben om in een veilige thuissituatie, als kind, op te groeien; en om naar school te gaan en hun talenten en kwaliteiten tot het uiterste te ontwikkelen. Zo krijgt ieder kind de kans op een mooie toekomst.

Dit gaven we uit in 2020

€ 79.894

Maatschappelijk doel
99%
Werving
1%
Beheer en administratie
1%

Zo bereiken we ons doel

1. Gezinsgerichte zorg & Onderwijs: verlaten van de straat en reintegratie van het kind bij familie/gemeenschap. Toegang bieden tot onderwijs.
2. Ondernemerschap & Werkgelegenheid: Kinderen en jongeren volgen een vakopleiding in beroep naar keuze, steun in opstarten onderneming, etc.
3. Bewustmaking & Advocacy: voorlichting aan gemeenschappen, stakeholder forums, mediacampagne, trainen van StreetChampions, lobby politici,etc
4. Overige projecten: Zoals een Kindwelzijnskliniek in Accra en een kinderdagverblijf/ creche voor straatpeuters en -babies in Kumasi,

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 78.985

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Eenmalige giften en maandelijkse donaties van particulieren, crowdfunding, daarnaast medefinanciering door fondsen zoals Wilde Ganzen, vermogensfondsen, kringloopwinkels. Tevens af en toe sponsoring door scholen, bedrijven, etc.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 74.099

Organisaties zonder winststreven
84%
Particulieren
16%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 35.017

Bestemmingsreserves
63%
Overige reserves
37%