print PDF
CBF Erkenningspaspoort

ADRA Nederland

compassie hebben voor hen die het minder goed getroffen hebben en samen werken aan een betere toekomst. In Nederland en daarbuiten.
Info Sinds 1 juli 1998

Dit willen we oplossen

Armoedebestrijding wereldwijd en gelijke rechten van mannen en vrouwen. Dit alles vanuit een christelijke achtergrond waarbij God recht wil doen aan alle levende wezens en gebroken mensen; mannen, vrouwen en kinderen wil helen. Wij helpen iedereen ongeacht zijn achtergrond.

Dit is waar we trots op zijn

ADRA-Nederland maakt onderdeel uit van het ADRA Netwerk. Wij zijn gevestigd in 135 landen waar we geworteld zijn in de haarvaten van het land. We doen ons werk al ruim 60 jaar en hebben daarmee een enorme ervaring opgebouwd. Met de mensen maken we een blijvend verschil.

Dit willen we bereiken
ADRA heeft vijf thema's waarop we maatschappelijke problemen aanpakken: noodhulp, voeding, onderwijs, gezondheidszorg en economische ontwikkeling. Binnen deze vijf thema's ontwikkelen we projecten en programma's met de mensen om hun levens te verbeteren. Zelfredzaamheid is key.
Dit gaven we uit in 2018 € 868.226
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Wervingskosten 6%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Noodhulp: binnen 24 uur hulp bieden aan hen die in welke vorm dan ook getroffen worden door een ramp veroorzaakt door mens of natuur.
 2. Voeding: projecten en programma's opzetten met donoren om voedingsgerelateerde problematiek aan te pakken. klimaat en innovatie zijn prio.
 3. Onderwijs: armoede wordt doorbroken met onderwijs. ADRA helpt de bevolking, instituten en overheden om onderwijs een prioriteit te laten zij
 4. Econmische ontwikkeling: ADRA zoekt met de bevolking naar wegen om zelfstandig een bestaan op te bouwen en niet meer afhankelijk te zijn.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 743.712
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 97%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 716.923
 • Particulieren 44%
 • Bedrijven 6%
 • Organisaties zonder winststreven 42%
 • Overig 8%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 837.713
 • Bestemmingsreserves 15% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 35% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 50% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers 64
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 28 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl