Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Akka´s Ganzenparadijs

Hulp bieden aan levende wezens (met name dieren), die mishandeld, met de dood óf in hun bestaan bedreigd worden in de ruimste zin deswoords

Dit willen we oplossen

Het lijden van vele levende wezens (met name dieren) als gevolg van menselijk handelen. Falende menselijke denkbeelden die het voortbestaan of het welzijn en welbevinden van levende wezens dreigen aan te tasten.

Dit is waar we trots op zijn

Kenmerkend in onze werkwijze is dat wij dieren helpen door een conflictsituatie tussen mens en dier op te lossen. De dieren hierbij onderdak bieden en een nieuwe toekomst. Maar tegelijkertijd problemen bij de grond gaan oplossen, door middel van educatie en preventiemaatregelen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
België, Duitsland en Nederland

Sinds 1 juni 2017

Dit willen we bereiken

Direct hulp bieden aan levende wezens door ze uit benarde situaties te bevrijden en onderdak te bieden. Daarnaast het lijden en de oorzaken hiervan in kaart brengen én zo mogelijk de oorzaken weg te nemen om een veilige toekomst voor het levend wezen te creëren en te garanderen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 162.238

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
6%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Opvangen van dieren in één van de 3 opvangcentra, in Dalen (Akka's Ganzenparadijs), Emmen (Akka's Stadsboerderij) en Spankeren (Dependance).
2. Deelnemen en organiseren van hulpacties voor dieren in nood. Bijvoorbeeld: juli 2018 met vangen en vervoeren van de olievogels in Rotterdam
3. Bewustwording creëren door educatie via onze opvangcentra, lezingen, politiek, Open Dagen, maar ook op markten willen we mensen informeren
4. Herplaatsing van dieren, waardoor de opvang gewaarborgd blijft

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 148.966

Aankoop en beheer
87%
(Directe) dienst- en hulpverlening
12%
Educatie, opleidingen en cursussen
1%

Zo komen wij aan ons geld

Onze bestedingen kunnen wij doen doordat mensen donaties en giften doen. Ook middels schenkingen en nalatingen ontvangen wij het vertrouwen om ons werk voor de dieren te kunnen doen. Verder doen wij aan actieve fondsenwerving om projecten te bekostigen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 174.340

Organisaties zonder winststreven
38%
Particulieren
32%
Verkopen en overig
30%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 117.562

Continuïteitsreserve
90%
Bestemmingsreserves
10%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?