print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Akka´s Ganzenparadijs

Hulp bieden aan levende wezens (met name dieren), die mishandeld, met de dood óf in hun bestaan bedreigd worden in de ruimste zin deswoords
Info Sinds 1 juni 2017

Dit willen we oplossen

Het lijden van vele levende wezens (met name dieren) als gevolg van menselijk handelen. Falende menselijke denkbeelden die het voortbestaan of het welzijn en welbevinden van levende wezens dreigen aan te tasten.

Dit is waar we trots op zijn

Kenmerkend in onze werkwijze is dat wij dieren helpen door een conflictsituatie tussen mens en dier op te lossen. De dieren hierbij onderdak bieden en een nieuwe toekomst. Maar tegelijkertijd problemen bij de grond gaan oplossen, door middel van educatie en preventiemaatregelen.

Dit willen we bereiken
Direct hulp bieden aan levende wezens door ze uit benarde situaties te bevrijden en onderdak te bieden. Daarnaast het lijden en de oorzaken hiervan in kaart brengen én zo mogelijk de oorzaken weg te nemen om een veilige toekomst voor het levend wezen te creëren en te garanderen.
Dit gaven we uit in 2018 € 82.938
 • Kosten administratie en beheer 2%
 • Wervingskosten 3%
 • Maatschappelijk doel 95%
Zo bereiken we ons doel
 1. Opvangen van dieren in één van de 3 opvangcentra, in Dalen (Akka's Ganzenparadijs), Emmen (Akka's Stadsboerderij) en Spankeren (Dependance).
 2. Deelnemen en organiseren van hulpacties voor dieren in nood. Bijvoorbeeld: juli 2018 met vangen en vervoeren van de olievogels in Rotterdam
 3. Bewustwording creëren door educatie via onze opvangcentra, lezingen, politiek, Open Dagen, maar ook op markten willen we mensen informeren
 4. Herplaatsing van dieren, waardoor de opvang gewaarborgd blijft
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 78.831
 • Educatie, opleidingen en cursussen 2%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 20%
 • Aankoop en beheer 78%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 111.954
 • Overig 24%
 • Particulieren 32%
 • Organisaties zonder winststreven 44%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 111.558
 • Continuïteitsreserve 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Dieren
Actief in België, Duitsland en Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl