Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Alpaca Rescue Nederland

Opvang, passende zorg, socialisatie en training voor verwaarloosde, mishandelde en zieke alpaca's. Bevorderen kennis en voorlichting geven.

Dit willen we oplossen

Het lijden van alpaca’s als gevolg van menselijk handelen. Falende menselijke denkbeelden die het voortbestaan of het welzijn en welbevinden van alpaca’s dreigen aan te tasten.

Dit is waar we trots op zijn

Kenmerkend in onze werkwijze is dat wij alpaca’s helpen door ze aan crisissituaties te onttrekken, onderdak een passende leefomgeving te bieden. Maar tegelijkertijd problemen bij de grond oplossen door middel van resocialisatie, educatie en preventie.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Sector Dieren
Doelgroepen
Dieren
Actief in
Nederland

Sinds 1 november 2022

Dit willen we bereiken

Direct hulp bieden aan alpaca’s door ze uit benarde situaties te bevrijden en onderdak te bieden. Daarnaast het lijden en de oorzaken hiervan in kaart brengen én zo mogelijk de oorzaken wegnemen om een veilige toekomst voor de alpaca’s te creëren en te garanderen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 4.496

Maatschappelijk doel
83%
Beheer en administratie
17%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij bieden hulp aan alpaca’s met gedrags-problemen en aan alpaca’s die verwaarloosd of mishandeld zijn.
2. Bij ons worden de dieren geresocialiseerd. We leren hen de basis voor een goed leven aan.
3. Doel is hen het vertrouwen terug te geven in diegene die hen begeleid.
4. Bij een succesvolle integratie in andere kuddes en alpaca-groepen streven we naar herplaatsing.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 3.720

Aankoop en beheer
100%

Zo komen wij aan ons geld

Onze bestedingen kunnen wij doen doordat mensen donaties en giften doen. Ook middels schenkingen en nalatingen ontvangen wij het vertrouwen om ons werk voor de dieren te kunnen doen. Via actieve fondsenwerving en organisatie van allerlei activiteiten financieren wij ons werk.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 17.306

Verkopen en overig
54%
Particulieren
46%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 12.810

Overige reserves
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?