Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Amnesty International

Amnesty International streeft naar een rechtvaardige wereld waarin iedereen gelijke rechten heeft en in vrijheid kan leven.

Dit willen we oplossen

Bijna alle landen ter wereld hebben beloofd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens te respecteren. Toch worden dagelijks de mensenrechten geschonden. Wij komen op voor de slachtoffers van die schendingen, want mensenrechten gelden altijd, overal en voor iedereen.

Dit is waar we trots op zijn

De Mauritaanse blogger Mohamed Mkhaïtir werd ter dood veroordeeld na het publiceren van een blog discriminatie. Na vijf jaar gevangenschap kwam Mkhaïtir vrij. ‘Zonder jullie inspanningen zou ik nooit zijn vrijgelaten.’ Successen zoals deze vervullen ons met trots.

Medewerkers
90 fte
Vrijwilligers
3.403
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1999

Dit willen we bereiken

We streven naar de vrijlating van mensen die vastzitten om wat ze geloven of wie ze zijn, naar beëindiging van de doodstraf, afschaffing van onderdrukkende wetten en een einde aan marteling en discriminatie. En we streven naar berechting van daders van mensenrechtenschendingen.

Dit gaven we uit in 2020

€ 27.913.422

Maatschappelijk doel
75%
Werving
21%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Wereldwijd onderzoekt Amnesty schendingen van mensenrechten, die we in rapporten openbaar maken.
2. We voeren massaal actie om autoriteiten onder druk te zetten en zo schendingen te voorkomen en te stoppen.
3. We lobbyen bij regeringen om onderdrukkende wetten aan te passen.
4. En met voorlichting maken we mensen bewust van hun rechten, zodat ze beter voor zichzelf kunnen opkomen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 20.990.107

Onderzoek
41%
Voorlichting en bewustwording
36%
Lobby en belangenbehartiging
15%
Educatie, opleidingen en cursussen
5%
(Directe) dienst- en hulpverlening
3%
Overig
0%

Zo komen wij aan ons geld

Het grootste deel van onze inkomsten is afkomstig van leden en donateurs. Daarnaast ontvangt Amnesty steun van Postcodeloterij, bedrijven en het Ministerie van Buitenlandse Zaken. Om onze onafhankelijkheid te bewaken, nemen we voor onderzoek en campagnes geen geld aan van derden.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 27.408.165

Particulieren
79%
Loterijen
16%
Subsidies
3%
Verkopen en overig
1%
Organisaties zonder winststreven
1%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 16.124.413

Continuïteitsreserve
59%
Bestemmingsreserves
38%
Bestemmingsfondsen
3%