Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Amsterdamse Zwerfkatten

Hulpverlening aan en beheersing van de populatie zwerfkatten en hulp aan dieren van eigenaren met een minimum inkomen of in financiële nood

Dit willen we oplossen

Wij dragen de zorg over de zwerfkatten en daarbij helpen wij diereigenaren om hun dieren de best denkbare zorg te bieden als dit zelfstandig even niet lukt. Samen met onze vrijwilligers zorgen wij ervoor dat de dieren altijd over de belangrijkste levensvoorwaarden beschikken.

Dit is waar we trots op zijn

Onze stichting draait voornamelijk op vrijwilligers met allemaal dezelfde passie om onze samenleving te verbeteren. Samen met een enorm aantal vrijwilligers hebben wij hierdoor bijzonder veel dieren, maar ook mensen mét hun dieren met enorm veel liefde kunnen helpen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
80
Sector Dieren
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2015

Dit willen we bereiken

Dat mensen allen in de mogelijkheid zijn hun dieren op een verantwoorde wijze te mogen houden en dat zij daarbij beter bewust zijn van de noodzaak van geboortebeperking, alsmede hier zwerfdieren en daaruit voortkomstig dierenleed mee te voorkomen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 261.422

Maatschappelijk doel
94%
Werving
4%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Door het toepassen van de TNR- Methode* op zwerfkatten, beheersen wij de aanwas van zwerfkatten. *TNR staat voor Trap Neuter & Return
2. Aanbieden van een katten sterilisatieplan en gratis chipregistratie voor mensen met een minimum inkomen.
3. Door blijvende betrokkenheid bij diereneigenaren die in de problemen zaten, zorgen wij ervoor dat het mens en dier goed blijft gaan.
4. Het geven van voorlichting betreffende het belang van chipregistratie en sterilisatie en aanbieden van voedselhulp voor dieren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 245.516

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij verrichten onze werkzaamheden voornamelijk voor katten zonder betalende eigenaar en voor eigenaren die behoren tot de doelgroep minima. Hierdoor zijn wij grotendeels afhankelijk van giften en donaties. Zonder onze vaste donateurs zou ons werk dan ook niet mogelijk zijn.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 401.636

Particulieren
53%
Subsidies
22%
Organisaties zonder winststreven
13%
Verkopen en overig
12%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 331.036

Bestemmingsreserves
76%
Overige reserves
24%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?