print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Amsterdamse Zwerfkatten

Hulpverlening aan en beheersing van de populatie zwerfkatten en hulp aan dieren van eigenaren met een minimum inkomen of in financiƫle nood
Info Sinds 1 oktober 2015

Dit willen we oplossen

Diereigenaren willen hun dieren de best denkbare zorg bieden. Toch kan het voorkomen dat dit door uiteenlopende omstandigheden niet altijd lukt. Samen met deze eigenaren zorgen wij ervoor dat hun dieren altijd over de belangrijkste levensvoorwaarden beschikken.

Dit is waar we trots op zijn

Onze stichting draait voornamelijk op vrijwilligers met allen de zelfde passie om onze samenleving te verbeteren. Zij hebben veel mensen die door omstandigheden samen met hun dieren in sociaal isolement waren beland met enorm veel liefde geholpen.

Dit willen we bereiken
Dat mensen allen in de mogelijkheid zijn hun dieren op een verantwoorde wijze te mogen houden en dat zij daarbij beter bewust zijn van de noodzaak van geboortebeperking, alsmede hier zwerfdieren en daaruit voortkomstig dierenleed mee te voorkomen.
Dit gaven we uit in 2018 € 186.181
 • Maatschappelijk doel 90%
 • Wervingskosten 8%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Door het toepassen van de TNR- Methode*op zwerfkatten, beheersen wij de aanwas van zwerfkatten. *TNR staat voor Trap Neuter & Return
 2. Aanbieden van een katten sterilisatieplan voor mensen met een minimum inkomen.
 3. Door blijvende betrokkenheid bij diereneigenaren die in de problemen zaten, zorgen wij ervoor dat het mens en dier goed blijft gaan.
 4. Het geven van voorlichting en aanbieden van voedselhulp voor dieren.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 166.866
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 300.253
 • Particulieren 57%
 • Subsidies 32%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
 • Overig 6%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 243.870
 • Bestemmingsreserves 21% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 79% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 3 fte
Vrijwilligers 50
Sector Dieren
Actief in Nederland
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl