print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Armoedefonds

Het Armoedefonds heeft tot doel het voorkomen, verzachten en bestrijden van armoede in Nederland.
Info Sinds 1 april 2020

Dit willen we oplossen

Er zijn in Nederland ca 1 miljoen mensen die dagelijks de gevolgen van armoede ondervinden. Samen verzachten we de gevolgen van armoede en zetten ons in om armoede in Nederland te stoppen. Wij geloven in een maatschappij waarin mensen elkaar steunen en voor elkaar zorgen.

Dit is waar we trots op zijn

Mede door het werk van het Armoedefonds neemt bewustwording over armoede in Nederland steeds verder toe. Hierdoor kunnen steeds beter en eerder mensen die in armoede leven worden geholpen en ondersteund. De site www.hulpbijarmoede.nl opgezet als eerste hulp aan mensen in armoede

Dit willen we bereiken
Het Armoedefonds wil het liefst een wereld zonder armoede. Dat wil zij bereiken door samen te werken met overheid, maatschappij en individuen door onderzoek, voorlichting, alsmede ondersteuning van lokale initiatieven, die de (financiële en sociale) nood verlichten.
Dit gaven we uit in 2019 € 1.670.319
 • Kosten administratie en beheer 14%
 • Wervingskosten 19%
 • Maatschappelijk doel 67%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het geven van voorlichting en het doorbreken van het taboe op armoede
 2. Het steunen van (lokale) organisaties en projecten, die armoedebestrijding tot hun taak rekenen.
 3. Het bevorderen van en ondersteunen van (wetenschappelijk) onderzoek op het gebied van armoede in Nederland.
 4. Initiërend, coördinerend en stimulerend zijn bij het verbeteren van het raamwerk waarbinnen de preventie en bestrijding plaats hebben.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 1.126.028
 • Overig 1%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 46%
 • Voorlichting en bewustwording 52%
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 1.933.288
 • Bedrijven 2%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
 • Particulieren 93%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € -1.176.065
 • Continuïteitsreserve - 100%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl