Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Artsen zonder Grenzen

Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld.

Dit willen we oplossen

Noodhulp, medische zorg en pleitbezorging voor mensen die geen toegang hebben tot medische voorzieningen of daar bewust van zijn buitengesloten. Artsen zonder Grenzen werkt met name in conflictgebieden.

Dit is waar we trots op zijn

Medische noodhulp en sanitataire voorzieningen aan diegenen die het het hardst nodig hebben, zoals Rohinga vluchtelingen in Bangladesh, maar ook mensen in Syrie, Yemen en in vele andere landen. Doorbraken in de behandeling van malaria, TB, HIV/Aids.

Medewerkers
356 fte
Vrijwilligers
31
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 1998

Dit willen we bereiken

Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld

Dit gaven we uit in 2021

€ 321.180.000

Maatschappelijk doel
95%
Werving
3%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Noodhulp
2. Medische zorg, innovatie in medische behandelingen voor ondermeer tuberculose, malaria etc.
3. Campagne voor beschikbaarheid en betaalbaarheid medicijnen
4. Pleitbezorging, communicatie en voorlichting

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 303.577.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
99%
Voorlichting en bewustwording
1%

Zo komen wij aan ons geld

Meer dan 90% inkomen van particulieren (donaties, nalatenschappen), en 5% inkomen van bedrijven en NGO's.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 363.076.000

Organisaties zonder winststreven
77%
Particulieren
16%
Loterijen
5%
Subsidies
1%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 204.243.000

Continuïteitsreserve
54%
Overige reserves
46%
Bestemmingsfondsen
0%