print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Artsen zonder Grenzen

Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld.
Info Sinds 1 januari 1998

Dit willen we oplossen

Noodhulp, medische zorg en pleitbezorging voor mensen die geen toegang hebben tot medische voorzieningen of daar bewust van zijn buitengesloten. Artsen zonder Grenzen werkt met name in conflictgebieden.

Dit is waar we trots op zijn

Medische noodhulp en sanitataire voorzieningen aan diegenen die het het hardst nodig hebben, zoals Rohinga vluchtelingen in Bangladesh, maar ook mensen in Syrie, Yemen en in vele andere landen. Doorbraken in de behandeling van malaria, TB, HIV/Aids.

Dit willen we bereiken
Het organiseren van daadwerkelijke medische hulp aan mensen in noodgebieden en crisis, waar ook ter wereld
Dit gaven we uit in 2017 € 296.983.000
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Noodhulp
 2. Medische zorg, innovatie in medische behandelingen voor ondermeer tuberculose, malaria etc.
 3. Campagne voor beschikbaarheid en betaalbaarheid medicijnen
 4. Pleitbezorging, communicatie en voorlichting
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 281.233.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 99%
 • Voorlichting en bewustwording 1%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 280.278.000
 • Particulieren 19%
 • Bedrijven 1%
 • Loterijen 5%
 • Organisaties zonder winststreven 72%
 • Subsidies 2%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 159.430.000
 • Continuïteitsreserve 69% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Overige reserves 30% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 1% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 306 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 29 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl