Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Bartiméus Fonds

Het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft. Wij gaan voor 100% leven.

Dit willen we oplossen

Mensen die slechtziend of blind zijn willen zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Dat is niet vanzelfsprekend in een samenleving die in hoog tempo visueler en digitaler wordt.

Dit is waar we trots op zijn

Onze innovatie in onderzoek, onderwijs en technologie, waarmee we de wereld toegankelijker maken voor mensen met een visuele beperking.

Medewerkers
18 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Mensen met een beperking
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2001

Dit willen we bereiken

Wij willen in de maatschappij verschil maken voor mensen met een visuele beperking, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 9.268.294

Maatschappelijk doel
91%
Werving
7%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Wij ondersteunen het werk van Bartiméus en ontwikkelen zelf initiatieven voor een beter toegankelijke wereld.
2. Wij werven fondsen en vragen mensen om met ons mee te doen. Dat kan zijn in geld maar ook in tijd of in actie .
3. Wij maken mensen bewust van waar mensen met een visuele beperking tegenaan lopen. Bijvoorbeeld via bewustwordingscampagnes.
4. Onze christelijke identiteit is onze basis en inspiratie.Wij werken respectvol samen en geloven in de kracht van het collectief.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 8.462.788

(Directe) dienst- en hulpverlening
92%
Voorlichting en bewustwording
8%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven fondsen en vragen mensen om met ons mee te doen, in geld, in tijd of in actie. We nodigen iedereen uit om deel te nemen aan ons werk dat ten goede komt aan mensen met een visuele beperking. We kunnen door goed rentmeesterschap putten uit fondsen uit het verleden.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 7.103.710

Particulieren
83%
Organisaties zonder winststreven
10%
Bedrijven
4%
Verkopen en overig
3%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 67.694.454

Bestemmingsreserves
76%
Continuïteitsreserve
24%
Overige reserves
- 0%
Bestemmingsfondsen
0%