print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Bartiméus Fonds

Het gaat niet om hoeveel procent je ziet, het gaat om hoeveel procent je leeft. Wij gaan voor 100% leven.
Info Sinds 1 januari 2001

Dit willen we oplossen

Mensen die slechtziend of blind zijn willen zo zelfstandig mogelijk kunnen participeren in de maatschappij. Dat is niet vanzelfsprekend in een samenleving die in hoog tempo visueler en digitaler wordt.

Dit is waar we trots op zijn

Onze innovatie in onderzoek, onderwijs en technologie, waarmee we de wereld toegankelijker maken voor mensen met een visuele beperking.

Dit willen we bereiken
Wij willen in de maatschappij verschil maken voor mensen met een visuele beperking, zodat zij kunnen meedoen in de samenleving.
Dit gaven we uit in 2018 € 6.458.130
 • Kosten administratie en beheer 4%
 • Wervingskosten 10%
 • Maatschappelijk doel 85%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij ondersteunen het werk van Bartiméus en ontwikkelen zelf initiatieven voor een beter toegankelijke wereld.
 2. Wij werven fondsen en vragen mensen om met ons mee te doen. Dat kan zijn in geld maar ook in tijd of in actie .
 3. Wij maken mensen bewust van waar mensen met een visuele beperking tegenaan lopen. Bijvoorbeeld via bewustwordingscampagnes.
 4. Onze christelijke identiteit is onze basis en inspiratie.Wij werken respectvol samen en geloven in de kracht van het collectief.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 5.515.089
 • Voorlichting en bewustwording 8%
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 92%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 4.681.512
 • Bedrijven 6%
 • Overig 6%
 • Organisaties zonder winststreven 11%
 • Particulieren 77%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 55.781.540
 • Bestemmingsfondsen 0% Bestemming door de gever bepaald.
 • Overige reserves 0% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 22% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 77% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 18 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl