Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Bas van de Goor Foundation

Sportief met diabetes

Dit willen we oplossen

Mensen met diabetes hebben onvoldoende zicht op het effect van bewegen op hun leven met diabetes. Sport en bewegen kan medicatie verminderen bij de 1.000.000 mensen met diabetes type2. De 100.000 mensen met diabetes type 1 verbeteren door sport hun bloedglucose management.

Dit is waar we trots op zijn

Zorgverleners in het veld roemen de positieve en professionele inzet als waardevolle aanvulling op het reguliere zorgaanbod. Het in beweging brengen van duizenden mensen met diabetes. De feedback van ouders van kinderen met diabetes dat zij veel beter hun kinderen kunnen coachen.

Medewerkers
9 fte
Vrijwilligers
0
Sector Welzijn
Doelgroepen
Patiënten
Actief in
Nederland en Spanje

Sinds 1 mei 2010

Dit willen we bereiken

De BvdGF heeft als missie de kwaliteit van leven van mensen met diabetes te verbeteren dmv sport en bewegen. We organiseren activiteiten om mensen te informeren, inspireren en laten ervaren wat de positieve rol van sport en bewegen kan zijn in hun leven.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.413.211

Maatschappelijk doel
83%
Werving
10%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Informeren: Coaching tijdens alle activiteiten voor mensen met diabetes door zorgverleners en ervaringsdeskundigen.
2. Laten ervaren. Bij de hand nemen van mensen met diabetes door Challenges, sportkampen en sportclinics
3. Inspireren: Het delen van verhalen van deelnemers aan onze activiteiten om richting en energie aan anderen te geven.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 1.168.033

Educatie, opleidingen en cursussen
66%
Voorlichting en bewustwording
34%

Zo komen wij aan ons geld

Wij komen op diverse manier aan inkomsten; VriendenLoterij geoormerkt en ongeoormerkt, sponsors in het diabeteswerkveld, fondsenwervende challenges, zorgverzekeraar, VWS en gemeenten.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.739.855

Bedrijven
50%
Loterijen
23%
Particulieren
14%
Subsidies
13%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 790.496

Continuïteitsreserve
94%
Bestemmingsreserves
6%