print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Bevordering Huisdierenwelzijn

Acute medische steun behandeling ernstig zieke of gewonde MINIMA huisdieren en verdere bevordering in brede zin van beter dierenwelzijn.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Steun aan huisdiereigenaren die door omstandigheden (ziekte, verlies baan) tijdelijk zelf zijn aangewezen op de voedselbank en/of onder bewind staan en niet, of onvoldoende in staat zijn te voorzien in de behoeften van hun huisdier, als voeding en acute medische zorg.

Dit is waar we trots op zijn

- Vertrouwen van dierenartsen (SBH is 24/7 telefonisch bereikbaar voor een acuut ziek of gewond minima huisdier in nood) hetgeen resulteert in gunstiger behandeltarieven. - Maatschappelijke organisaties, bewindvoerders, gemeenten weten SBH goed te vinden voor steun en advies.

Dit willen we bereiken
Door tijdig medisch acuut steun te bieden aan zieke minima huisdieren, kan worden voorkomen dat dieren lijden, zwerven of in een asiel belanden. Het dier kan na behandeling bij de eigen baas in vertrouwde omgeving blijven. Een huisdier draagt bij aan het welzijn van mensen.
Dit gaven we uit in 2020 € 34.769
  • Maatschappelijk doel 94%
  • Beheer en administratie 5%
  • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. Medische acute steun zieke of gewonde minima huisdieren. Contacten uitbouwen met dierenartsen om gunstige behandeltarieven te realiseren.
2. Landelijk gratis hulpproject WatNu? Matching project tussen zorgvrager en vrijwilligers voor tijdelijk noodhulp bij zorg voor huisdier(en).
3. Inzetten voor wetswijzigingen (bijv. Nota Dierenwelzijn) en creëren breed maatschappelijk draagvlak voor het welzijn van huisdieren.
4. Geven van voorlichting aan maatschappelijke organisaties, bewindvoerders, gemeenten en andere geïnteresseerden over armoede en huisdieren.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 32.802
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 93%
  • Voorlichting en bewustwording 7%
Zo komen wij aan ons geld
Donaties fondsen, bedrijven en particulieren
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 44.874
  • Particulieren 48%
  • Organisaties zonder winststreven 47%
  • Bedrijven 5%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 65.961
  • Overige reserves 100%
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers Info 0
Sector Dieren
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl