Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Bible League

Toegang tot de Bijbel, voor iedereen.

Dit willen we oplossen

Boven alles heeft de wereld het Woord van God nodig. Het hart van de bediening van Bible League is de opdracht van onze Heere en Heiland, het brengen van het Evangelie. Bible League wil het probleem oplossen dat mensen Jezus Christus en Gods Woord niet kennen.

Dit is waar we trots op zijn

Mensen krijgen een eigen Bijbel en worden betrokken bij Bijbelstudies zodat ze ook leren hoe ze de Bijbel kunnen lezen en toepassen in hun leven. Zo weten we zeker dat elke Bijbel die we weggeven ook daadwerkelijk gelezen wordt.

Medewerkers
5 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 april 2005

Dit willen we bereiken

Het doel van het werk van Bible League is dat mensen Jezus Christus leren kennen door het Woord van God, tot geloof komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen en zich aansluiten bij een lokale kerk. Daarom geeft Bible League mensen toegang tot de Bijbel.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.139.661

Maatschappelijk doel
82%
Werving
14%
Beheer en administratie
4%

Zo bereiken we ons doel

1. Project Filippus; Bijbelstudieprogramma gericht op evangelisatie en discipelschap waarbij mensen een eigen Bijbel krijgen.
2. Alfabetiseringscursus; mensen leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel, zodat ze Gods Woord leren kennen.
3. Gemeentestichter training; mensen worden opgeleid gemeentes te stichten waar nog geen kerken zijn.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 939.237

(Directe) dienst- en hulpverlening
76%
Voorlichting en bewustwording
24%

Zo komen wij aan ons geld

Bible League werft fondsen onder particulieren, kerken, scholen, bedrijven en stichtingen. Fondsenwerving vindt zowel online als offline plaats.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 1.263.566

Particulieren
57%
Bedrijven
37%
Organisaties zonder winststreven
5%
Verkopen en overig
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 584.652

Continuïteitsreserve
66%
Overige reserves
31%
Bestemmingsreserves
4%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?