print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Bible League

Toegang tot de Bijbel, voor iedereen.
Info Sinds 1 april 2005

Dit willen we oplossen

Boven alles heeft de wereld het Woord van God nodig. Het hart van de bediening van Bible League is de opdracht van onze Heere en Heiland, het brengen van het Evangelie. Bible League wil het probleem oplossen dat mensen Jezus Christus en Gods Woord niet kennen.

Dit is waar we trots op zijn

Mensen krijgen een eigen Bijbel en worden betrokken bij Bijbelstudies zodat ze ook leren hoe ze de Bijbel kunnen lezen en toepassen in hun leven. Zo weten we zeker dat elke Bijbel die we weggeven ook daadwerkelijk gelezen wordt.

Dit willen we bereiken
Het doel van het werk van Bible League is dat mensen Jezus Christus leren kennen door het Woord van God, tot geloof komen en een persoonlijke relatie met Hem krijgen en zich aansluiten bij een lokale kerk. Daarom geeft Bible League mensen toegang tot de Bijbel.
Dit gaven we uit in 2018 € 868.557
 • Maatschappelijk doel 77%
 • Wervingskosten 18%
 • Kosten administratie en beheer 4%
Zo bereiken we ons doel
 1. Project Philip; Bijbelstudieprogramma gericht op evangelisatie en discipelschap waarbij mensen een eigen Bijbel krijgen.
 2. Alfabetiseringscursus; mensen leren lezen en schrijven aan de hand van de Bijbel, zodat ze Gods Woord leren kennen.
 3. Gemeentestichters training; mensen worden opgeleid gemeentes te stichten waar nog geen kerken zijn.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 672.646
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 67%
 • Voorlichting en bewustwording 33%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 834.520
 • Particulieren 65%
 • Bedrijven 28%
 • Organisaties zonder winststreven 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 228.707
 • Continuïteitsreserve 98% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 2% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 4 fte
Vrijwilligers 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Actief in 35 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl