Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Bijbelvereniging

Het leven van zoveel mogelijk mensen (opnieuw) waarde geven, doordat het Evangelie kan worden gelezen in de eigen taal!

Dit willen we oplossen

De Bijbel is als cultuur- en geloofsboek van enorm grote betekenis geweest voor de mindset van de bevolking en voor onze taalontwikkeling. Daarnaast is de Bijbel een zingevingsboek pur sang! De Bijbel kan iemands leven ten goede veranderen en iemands eigenwaarde teruggeven.

Dit is waar we trots op zijn

Gevangenen zijn vaak beter gemotiveerd om de tijd na hun vrijlating niet te recidiveren. Inburgeraars leren sneller de taal, de cultuur en de (achtergrond van) de samenleving kennen. Minima zijn door de gratis verspreiding toch in staat zelf een Bijbel te 'bemachtigen'..

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
6
Doelgroepen
Actief in
België en Nederland

Sinds 1 oktober 2010

Dit willen we bereiken

Het (opnieuw) kennismaken met de Bijbel(se boodschap) draagt bij aan het terugkeren van waarden en normen in ons land. Die zijn vruchtbaar voor een menslievende houding en een evenwichtige en eerlijke beoordeling van veel maatschappelijke problemen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 421.870

Maatschappelijk doel
85%
Werving
8%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Gratis verspreiding van jaarlijks ruim honderdduizend Bijbeluitgaven in meer dan 70 talen.
2. Hotels, B&B's en andere overnachtingslocaties bieden we gratis een 4-talig Nieuw Testament aan voor elke gast.
3. Verpleeg- en verzorgingshuizen en hospices verwelkomen dankbaar onze bemoedigingsboekjes, Bijbels en kinderbijbels. Ze worden (voor)gelezen!
4. Geestelijk verzorgers van gevangenissen maken gretig gebruik van onze Bijbels in meer dan 70 talen. Het helpt beiden om in gesprek te gaan!

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 358.909

Evangelisatie en zending
98%
Voorlichting en bewustwording
2%

Zo komen wij aan ons geld

Onze grootste inkomstenbron zijn giften van particulieren. In toenemende mate ontvangen we donaties en collecten van kerken. Ook fondsen worden aangeschreven om specifieke uitgaven te helpen bekostigen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 394.500

Particulieren
72%
Organisaties zonder winststreven
24%
Bedrijven
4%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 13.977

Continuïteitsreserve
100%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?