print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Brabants Landschap

Het behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorischewaarden.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Brabants Landschap wil de aantasting van genoemde waarden voorkomen dan wel tegengaan.

Dit is waar we trots op zijn

Brabants Landschap is initiatiefnemer van grote projecten die worden uitgevoerd met als voorbeelden: Van Gogh Nationaal park Edelherten Groene Woud Partridge project in samenwerking met o.a. Belgische, Duitse en Engelse organisaties Out Herlaer Brabants Bodem

Dit willen we bereiken
Het areaal aan natuurgebieden in eigendom en beheer uitbreiden. Projecten uitvoeren In het kader van Landschapsbeheer; cultuurhistorisch erfgoed beschermen en behouden.
Dit gaven we uit in 2019 € 19.894.000
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Beheer en administratie 4%
 • Werving 1%
Zo bereiken we ons doel
1. De komende jaren gemiddeld minimaal 110 hectaren natuur verwerven, inrichten en beheren.
2. Het geven van voorlichting over deze activiteiten die we ontplooien om onze doelen te bereiken.
3. Restaureren en beheren van cultuur historisch erfgoed.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 18.914.000
 • Aankoop en beheer 94%
 • Voorlichting en bewustwording 6%
Zo komen wij aan ons geld
Verwerving en inrichting van gronden ter realisering van het Natuurnetwerk Brabant worden deels gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast fondsenwerving t.b.v. projecten op gebied van restauratie.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 18.918.000
 • Subsidies 69%
 • Verkopen en overig 18%
 • Particulieren 6%
 • Loterijen 6%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 26.546.000
 • Bestemmingsreserves 77%
 • Continuïteitsreserve 19%
 • Bestemmingsfondsen 4%
Medewerkers Info 55 fte
Vrijwilligers Info 2.000
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl