print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Brabants Landschap

Het behoud, herstel en ontwikkeling van natuurwaarden, landschappelijke waarden en cultuurhistorischewaarden.
Info Sinds 1 juli 2005

Dit willen we oplossen

Brabants Landschap wil de aantasting van genoemde waarden voorkomen dan wel tegengaan.

Dit is waar we trots op zijn

Brabants Landschap is initiatiefnemer van grote projecten die worden uitgevoerd met als voorbeelden: Van Gogh Nationaal park Edelherten Groene Woud Partridge project in samenwerking met o.a. Belgische, Duitse en Engelse organisaties Out Herlaer Brabants Bodem

Dit willen we bereiken
Het areaal aan natuurgebieden in eigendom en beheer uitbreiden. Projecten uitvoeren In het kader van Landschapsbeheer; cultuurhistorisch erfgoed beschermen en behouden.
Dit gaven we uit in 2018 € 24.068.000
 • Werving 1%
 • Beheer en administratie 3%
 • Maatschappelijk doel 96%
Zo bereiken we ons doel
1. De komende jaren gemiddeld minimaal 110 hectaren natuur verwerven, inrichten en beheren.
2. Het geven van voorlichting over deze activiteiten die we ontplooien om onze doelen te bereiken.
3. Restaureren en beheren van cultuur historisch erfgoed.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 23.042.000
 • Voorlichting en bewustwording 5%
 • Aankoop en beheer 95%
Zo komen wij aan ons geld
Verwerving en inrichting van gronden ter realisering van het Natuurnetwerk Brabant worden deels gesubsidieerd door de Provincie Noord-Brabant. Daarnaast fondsenwerving t.b.v. projecten op gebied van restauratie.
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 20.139.000
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 6%
 • Particulieren 14%
 • Verkopen en overig 17%
 • Subsidies 62%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 26.663.000
 • Bestemmingsfondsen 5%
 • Continuïteitsreserve 18%
 • Bestemmingsreserves 76%
Medewerkers Info 54 fte
Vrijwilligers Info 2.000
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl