print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Brabantse Milieufederatie

Bevorderen van een duurzame ontwikkeling tussen mens en zijn omgeving, met speciale zorg voor natuur, landschap en milieu in Noord-Brabant.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

De BMF streeft naar een Brabant waarin we opereren binnen de draagkracht van het ecosysteem. We blijven binnen de grenzen van de herstelcapaciteit en we herstellen waar mogelijk schade uit het verleden. Hiervoor moeten we kringlopen sluiten en hernieuwbaar produceren.

Dit is waar we trots op zijn

De BMF heeft impact in Brabant, bij de transitie naar natuurinclusieve landbouw en duurzame energievoorziening, productie van duurzaam voedsel, herstel van (grond)watersystemen en biodiversiteit, bescherming van natuur en landschap en stimuleren van circulaire oplossingen.

Dit willen we bereiken
Bescherming en verbetering van natuur, landschap, leefomgeving en biodiversiteit in Brabant, door positieve ontwikkelingen te steunen en negatieve ontwikkelingen tegen te houden. We willen met concrete oplossingen laten zien hoe het duurzamer kan, samen met onze achterban.
Dit gaven we uit in 2020 € 976.847
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Beheer en administratie 18%
Zo bereiken we ons doel
1. Ondersteunen van het Netwerk Goed Boeren, beïnvloeden van het mest- en stikstof- en (grond)water beleid van de provincie.
2. Herstel van biodiversiteit, landschapselementen en watersystemen, zodat de natuur robuuster en meer klimaatbestendig wordt.
3. Vergroten van het draagvlak voor de energie transitie en versnellen van duurzame initiatieven, met zorgvuldige inpassing in het landschap.
4. Ondersteunen van de achterban met adviezen, trainingen en handreikingen, beleidsbeïnvloeding en werken aan concrete duurzame oplossingen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 802.506
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Zo komen wij aan ons geld
De BMF ontvangt baten van particulieren, bedrijven, de overheid en (verbonden) organisaties zonder winststreven.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.066.777
 • Subsidies 54%
 • Organisaties zonder winststreven 41%
 • Verkopen en overig 3%
 • Particulieren 1%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 405.082
 • Continuïteitsreserve 55%
 • Overige reserves 22%
 • Bestemmingsreserves 17%
 • Bestemmingsfondsen 5%
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers Info 5
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 6 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl