print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Brabantse Milieufederatie

De BMF wil de duurzame ontwikkeling in de provincie Noord-Brabant versnellen, op het gebied van natuur, landschap en milieu.
Info Sinds 1 januari 2005

Dit willen we oplossen

De huidige economische inrichting overschrijdt de capaciteit van ons ecosysteem en is dus niet volhoudbaar. De BMF wil op de schaal van Noord-Brabant bijdragen aan een duurzame ontwikkeling waarbij behoeften van de huidige generatie niet ten koste gaan van toekomstige generaties.

Dit is waar we trots op zijn

Mede dankzij politiek-bestuurlijke en juridische druk van de BMF gaan waterschappen en provincie Noord-Brabant het grondwateronttrekkingsbeleid herzien. Binnen Brabant is een goed boeren netwerk opgericht met ondersteuning van de BMF. BMF is actief in het stikstof debat.

Dit willen we bereiken
Kentering van de afname van de biodiversiteit;
Verbetering van waterkwaliteit en waterbeschikbaarheid;
Versnelling van de energietransitie;
Verduurzaming van het landbouwsysteem;
Het sluiten van kringlopen in landbouw en industrie (circulariteit);
Dit gaven we uit in 2018 € 753.369
 • Werving 0%
 • Maatschappelijk doel 100%
Zo bereiken we ons doel
 1. Verspreiden van kennis en opzetten van projecten rondom Natuurinclusieve Landbouw
 2. Lobbyen voor en meewerken aan een ander (grond)waterregime en werken aan meer waterbewustzijn.
 3. Opzetten, begeleiden en monitoren van lokale en regionale energieprojecten;
 4. Druk zetten op het traditionele systeem van intensieve veehouderij, voorkomen van eutrofiëring.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 752.155
 • Lobby en belangenbehartiging 100%
Zo komen wij aan ons geld
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 757.388
 • Verkopen en overig 1%
 • Particulieren 2%
 • Organisaties zonder winststreven 29%
 • Subsidies 68%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018 Info € 227.401
 • Bestemmingsfondsen 11%
 • Bestemmingsreserves 12%
 • Continuïteitsreserve 76%
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers Info 5
Sector Natuur en milieu
Doelgroepen 5 doelgroepen
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl