Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


CARE Nederland

CARE werkt wereldwijd om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Dit willen we oplossen

CARE bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

Dit is waar we trots op zijn

Onze aanpak is praktijkgericht en op maat gesneden: variërend van noodhulp tot trainingen in ondernemerschap. En dat werkt. Door samen te werken met de bevolking van een gebied of land, lokale overheden en partnerorganisaties, behalen we duurzame verandering.

Medewerkers
50 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2011

Dit willen we bereiken

CARE werkt wereldwijd om levens te redden en armoede te overwinnen. Dit doen we door noodhulp te verlenen, mensen te helpen bouwen aan een duurzaam bestaan, en te werken aan gelijken rechten voor vrouwen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 41.821.103

Maatschappelijk doel
94%
Werving
4%
Beheer en administratie
3%

Zo bereiken we ons doel

1. CARE verleent snel en efficiënt noodhulp bij oorlogen of natuurrampen. Ook steunen we gemeenschappen bij duurzame wederopbouw.
2. CARE ondersteunt mensen bij het opbouwen van een duurzaam bestaan en zich aan te passen aan de gevolgen van klimaatverandering.
3. CARE zet zich in voor een sterkere positie van vrouwen door hen te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.
4. CARE helpt gemeenschappen in arme gebieden zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 39.169.273

(Directe) dienst- en hulpverlening
96%
Voorlichting en bewustwording
4%

Zo komen wij aan ons geld

CARE werkt met steun van donateurs, de Nationale Postcode Loterij, bedrijven, stichtingen, subsidies en schenkingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 40.210.856

Subsidies
83%
Particulieren
11%
Organisaties zonder winststreven
3%
Loterijen
2%
Bedrijven
1%
Verkopen en overig
- 0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 6.051.301

Continuïteitsreserve
57%
Bestemmingsreserves
26%
Bestemmingsfondsen
16%