Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


CARE Nederland

CARE werkt wereldwijd om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Dit willen we oplossen

CARE bestrijdt armoede door ongelijkheid tegen te gaan.

Dit is waar we trots op zijn

De aanpak van CARE kenmerkt zich door maatwerk. We investeren in de kracht van mensen. Zo heeft CARE bijvoorbeeld in samenwerking met de H&M foundation sinds 2014 wereldwijd al bijna 270.000 vrouwelijke ondernemers geholpen met het succesvol opbouwen van een eigen bedrijf.

Medewerkers
51 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2011

Dit willen we bereiken

CARE ondersteunt mensen wereldwijd bij het opbouwen van een beter bestaan. Dit doen we door noodhulp te verlenen, vrouwelijk ondernemerschap te faciliteren, inspraak in besluitvorming te stimuleren en weerbaarheid te vergroten tegen de effecten van klimaatverandering.

Dit gaven we uit in 2020

€ 52.156.910

Maatschappelijk doel
95%
Werving
3%
Beheer en administratie
2%

Zo bereiken we ons doel

1. CARE verleent snel en efficiƫnt noodhulp bij oorlogen of natuurrampen. Ook steunen we gemeenschappen bij duurzame wederopbouw.
2. CARE zet zich in voor een sterkere economische positie van vrouwen door te ondersteunen bij het opzetten of uitbreiden van een onderneming.
3. CARE streeft naar stabiele, veilige samenlevingen waarin iedereen gehoord wordt en invloed kan uitoefenen op besluiten die hen aangaan.
4. CARE helpt gemeenschappen in arme gebieden zich zo goed mogelijk aan te passen aan klimaatverandering en voor te bereiden op natuurgeweld.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 49.706.248

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
3%

Zo komen wij aan ons geld

CARE werkt met steun van donateurs, de Nationale Postcode Loterij, bedrijven, stichtingen, subsidies en schenkingen.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 52.665.174

Subsidies
85%
Particulieren
7%
Bedrijven
5%
Loterijen
2%
Verkopen en overig
0%
Organisaties zonder winststreven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 7.642.200

ContinuĆÆteitsreserve
45%
Bestemmingsfondsen
31%
Bestemmingsreserves
24%