print PDF
CBF Erkenningspaspoort

CARE Nederland

Wij redden levens en geven mensen in nood, conflict en armoede de tools om hun toekomst in eigen hand te nemen.
Info Sinds 1 juli 2011

Dit willen we oplossen

CARE werkt over de hele wereld om levens te redden, armoede te overwinnen en sociale rechtvaardigheid te bereiken.

Dit is waar we trots op zijn

Wij redden levens en geven mensen in nood, conflict en armoede de tools om hun toekomst in eigen hand te nemen. Onze focus ligt op het creëren van kansen voor vrouwen en meisjes.

Dit willen we bereiken
Onze focus:
- gelijke rechten en kansen voor vrouwen en meisjes;
- focus op de oorzaken van armoede en ongelijkheid;
- slimme en innovatieve oplossingen om echte veranderingen teweeg te brengen;
- samenwerking met lokale gemeenschappen en partners.
Dit gaven we uit in 2018 € 44.502.099
 • Maatschappelijk doel 95%
 • Wervingskosten 3%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Wij redden levens in ramp- en conflictgebieden. Met speciale aandacht voor de behoeften van vrouwen en meisjes.
 2. Wij helpen vrouwen uit arme gemeenschappen baas te worden over hun leven door een eigen onderneming te ontwikkelen.
 3. Wij helpen de meest kwetsbare gemeenschappen zich met preventieve maatregelen op eigen kracht voor te bereiden op natuurgeweld en klimaatver
 4. Wij helpen de meest kwetsbare en uitgesloten gemeenschappen inspraak te krijgen bij beslissingen die hun leven aangaan.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 42.460.311
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 97%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 41.507.156
 • Particulieren 8%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 2%
 • Organisaties zonder winststreven 0%
 • Subsidies 89%
 • Overig 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 9.075.512
 • Continuïteitsreserve 37% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 28% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 35% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 50 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 26 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl