print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Stichting Care4BrittleBones

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI door het mogelijk maken van doelgericht wetenschappelijk onderzoek
Info Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we oplossen

Mensen met Osteogenesis Imperfecta (OI) hebben last van (1) extreem veel botbreuken (2) pijn en vermoeidheid (3) angst en (4) sociale isolatie. Omdat OI een zeldzame aandoening is, vindt er nauwelijks onderzoek plaats.

Dit is waar we trots op zijn

Kenmerkend is het project "revalidatie van kinderen met OI". Onder leiding van Dr. O. Semler hebben 14 top-experts een consensus paper ontwikkeld en gepubliceerd in 2018. Het is vertaald in 5 talen en er zijn ondersteunende tools gratis beschikbaar. Het wordt wereldwijd ingezet.

Dit willen we bereiken
Een betere kwaliteit van leven voor mensen met de broze bottenziekte Osteogenesis Imperfecta door het mogelijk maken van (meer) doelgericht wetenschappelijk onderzoek
Dit gaven we uit in 2018 € 245.990
 • Maatschappelijk doel 81%
 • Wervingskosten 12%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Onderzoek voor OI mogelijk maken
 2. Stimuleren van een gecoördineerde aanpak van wetenschappelijk onderzoek (onderzoeksprioriteiten)
 3. Fundraising voor Onderzoek
 4. Kennisdeling / Informatie / Awareness rond om OI
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 198.923
 • Voorlichting en bewustwording 20%
 • Onderzoek 80%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 287.377
 • Particulieren 34%
 • Bedrijven 8%
 • Organisaties zonder winststreven 58%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 357.414
 • Bestemmingsreserves 33% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Overige reserves 13% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 53% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 380
Sector Gezondheid
Actief in 7 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl