print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Care4BrittleBones

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI door het mogelijk maken van doelgericht wetenschappelijk onderzoek
Info Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we oplossen

Mensen met Osteogenesis Imperfecta (OI) hebben last van (1) extreem veel botbreuken (2) pijn en vermoeidheid (3) angst en (4) sociale isolatie. Omdat OI een zeldzame aandoening is, vindt er nauwelijks onderzoek plaats.

Dit is waar we trots op zijn

Een kenmerkend resultaat is het Consensus paper voor revalidatie van kinderen met OI (2017). Onder leiding van Dr. O. Semler hebben 14 top-experts een consensus paper ontwikkeld. Implementatie projecten zijn op gang om de inzichten gratis ter beschikking te stellen aan de patient

Dit willen we bereiken
Een betere kwaliteit van leven voor mensen met de broze bottenziekte Osteogenesis Imperfecta door het mogelijk maken van (meer) doelgericht wetenschappelijk onderzoek
Dit gaven we uit in 2017 € 254.890
 • Maatschappelijk doel 74%
 • Wervingskosten 17%
 • Kosten administratie en beheer 8%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het sponsoren van wetenschappelijk onderzoek
 2. Stimuleren van een gecoordineerde aanpak van wetenschappelijk onderzoek
 3. Meer bekendheid van de ziekte OI
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 189.724
 • Voorlichting en bewustwording 17%
 • Onderzoek 83%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 470.514
 • Particulieren 12%
 • Bedrijven 7%
 • Organisaties zonder winststreven 32%
 • Subsidies 36%
 • Overig 12%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 315.928
 • Overige reserves 32% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 68% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 550
Sector Gezondheid
Actief in 7 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl