Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Stichting Care4BrittleBones

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met OI door het mogelijk maken van doelgericht wetenschappelijk onderzoek

Dit willen we oplossen

Mensen met Osteogenesis Imperfecta (OI) hebben last van (1) extreem veel botbreuken (2) pijn en vermoeidheid (3) angst en (4) sociale isolatie. Omdat OI een zeldzame aandoening is, vindt er nauwelijks onderzoek plaats.

Dit is waar we trots op zijn

Zeldzame ziektes hebben goede data nodig voor onderzoek en duidelijke criteria om kwaliteit van leven te meten. Met Key4OI hebben we met internationale onderzoekers en patienten een set criteria gedefinieerd om het effect van bahandelingen te bepalen en te delen. 6 pilots in 2020

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
100
Sector Gezondheid
Doelgroepen
Chronisch zieken
Actief in

Sinds 1 oktober 2017

Dit willen we bereiken

Een betere kwaliteit van leven voor mensen met de broze bottenziekte Osteogenesis Imperfecta door het mogelijk maken van (meer) doelgericht wetenschappelijk onderzoek

Dit gaven we uit in 2021

€ 82.649

Maatschappelijk doel
81%
Beheer en administratie
13%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. Onderzoek voor OI mogelijk maken
2. Stimuleren van een gecoördineerde aanpak van wetenschappelijk onderzoek (onderzoeksprioriteiten)
3. Fundraising voor Onderzoek
4. Kennisdeling / Informatie / Awareness rond om OI

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 66.890

Onderzoek
75%
Voorlichting en bewustwording
25%

Zo komen wij aan ons geld

Onze inkomsten komen van zowel individuele als institutionale donoren. Deze laatste groep bevat (semi)overheden, fondsen en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 90.410

Particulieren
67%
Bedrijven
31%
Organisaties zonder winststreven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 194.853

Overige reserves
58%
Bestemmingsreserves
26%
Bestemmingsfondsen
16%