print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Child Support Indonesia

Het verbeteren van de rechten van het kind in Indonesië, met name het recht op onderwijs, ontwikkeling, bescherming en gezondheid.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Het verbeteren van de rechten van het kind in Indonesië, met name het recht op onderwijs, ontwikkeling, bescherming en gezondheid.

Dit is waar we trots op zijn

Het succesvol begeleiden van de scholing van > 701 kansarme kinderen en de opening van een 2e nieuwe bibliotheek in andere wijk. De door ons opgezette dialysecentra in Bandung en Batam hebben samen 150 dialyseplekken.

Dit willen we bereiken
Meer kansarme kinderen naar school. Het voorkomen van kindhuwelijken. Een meer op de re-integratie gericht verblijf in de gevangenis en huis van bewaring bewerkstelligen. Het bereikbaar maken van dialyse voor alle patiënten met nierfalen. Het ondersteunen van twee ziekenhuizen.
Dit gaven we uit in 2020 € 162.207
  • Maatschappelijk doel 95%
  • Werving 3%
  • Beheer en administratie 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Het actief zoeken naar meer adoptieouders en sponsors voor de financiering van scholing voor achtergestelde kinderen.
2. Het door eigen maatschappelijk werkers begeleiden van kinderen in gevangenschap, het ter beschikking stellen van leermiddelen boeken.
3. Het geven van voorlichting over gevaren van trafficking, sexuele activiteiten en de gevaren van een kindhuwelijk
4. Het in Nederland verzamelen van medische apparatuur en deze te verzenden naar Indonesië en het personeel te trainen.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 153.990
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 90%
  • Voorlichting en bewustwording 10%
Zo komen wij aan ons geld
Een groot aantal vaste donateurs financieren de scholing van de geadopteerde kinderen. Met diverse workshops en benefietacties halen we samen met de verkoop van Indonesisch handwerk fondsen binnen. Via fondswervende instellingen en bedrijven ontvangen wij jaarlijks extra fondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 169.555
  • Particulieren 77%
  • Verkopen en overig 16%
  • Organisaties zonder winststreven 7%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 108.665
  • Overige reserves 58%
  • Bestemmingsreserves 42%
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers Info 100
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 4 doelgroepen
Actief in Indonesië

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl