print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

CHOICE

Jongeren zijn leiders bij de totstandkoming van SRGR programma's en beleid.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Jongeren hebben nauwelijks of slecht toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de wereld.

Dit is waar we trots op zijn

CHOICE werkt met een groeiend aantal jongerenorganisaties, die steeds vaker in betekenisvolle partnerschappen met besluitvormers werken. Ook slaagt CHOICE erin de stem van jongeren naar de hoogste besluitmechanismen te brengen (VN-niveau).

Dit willen we bereiken
Door jongeren een stem te geven en ze betekenisvol te betrekken in besluitvorming rondom hun rechten hopen wij deze rechten voor iedereen te verwezenlijken.
Dit gaven we uit in 2020 € 1.433.612
  • Maatschappelijk doel 85%
  • Beheer en administratie 10%
  • Werving 5%
Zo bereiken we ons doel
1. Lobby geleid door jongeren bij (inter)nationale besluitvormingsprocesses op het gebied van SRGR
2. Capaciteitsversterking van jongeren om te lobbyen voor SRGR
3. Capaciteitsversterking voor SRGR jongerenorganisaties op het gebied van leiderschap, lobbyen, en organisatieversterking.
4. Capaciteitsversterking van jongeren en volwassenen op het gebied van betekenisvolle jongerenparticipatie.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 1.214.984
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Zo komen wij aan ons geld
Projectaanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, overige fondsenaanvragen en het geven van betekenisvolle jeugdparticipatie trainingen
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 1.468.038
  • Subsidies 78%
  • Organisaties zonder winststreven 22%
  • Particulieren 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 242.924
  • Continuïteitsreserve 100%
Medewerkers Info 12 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 3 doelgroepen
Actief in 15 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl