Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


CHOICE for Youth and Sexuality

CHOICE pleit voor de seksuele en reproductieve gezondheid en rechten van jongeren en hun zinvolle participatie in programma's en beleid.

Dit willen we oplossen

Jongeren hebben nauwelijks of slecht toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de wereld. Jongeren hebben ook weinig tot geen zeggenschap in belangrijke beslissingen over hun leven met betrekking seksuele en reproductieve gezondheid en rechten.

Dit is waar we trots op zijn

CHOICE werkt met een groeiend aantal jongerenorganisaties, die steeds vaker in betekenisvolle partnerschappen met besluitvormers werken. Ook slaagt CHOICE erin de stem van jongeren naar de hoogste besluitmechanismen te brengen (VN-niveau).

Medewerkers
11 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 2016

Dit willen we bereiken

Jongeren hebben meer toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten en participeren betekenisvol in beleid en programma's hierover. De capaciteit van Jongeren, en door jongeren-geleide organisaties is versterkt zodat zij leiders zijn in hun gemeenschap.

Dit gaven we uit in 2021

€ 882.167

Maatschappelijk doel
71%
Beheer en administratie
22%
Werving
7%

Zo bereiken we ons doel

1. Lobby geleid door jongeren bij (inter)nationale besluitvormingsprocesses op het gebied van SRGR
2. Capaciteitsversterking van jongeren om te lobbyen voor SRGR
3. Capaciteitsversterking voor SRGR jongerenorganisaties op het gebied van leiderschap, lobbyen, en organisatieversterking.
4. Capaciteitsversterking van jongeren en volwassenen op het gebied van betekenisvolle jongerenparticipatie.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 624.332

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Projectaanvragen bij het Ministerie van Buitenlandse Zaken, overige fondsenaanvragen en het geven van betekenisvolle jeugdparticipatie trainingen

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 776.993

Subsidies
63%
Organisaties zonder winststreven
37%
Particulieren
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 135.785

Continuïteitsreserve
100%