print PDF
CBF Erkenningspaspoort

CHOICE

Jongeren zijn leiders bij de totstandkoming van SRGR programma's en beleid.
Info Sinds 1 juli 2016

Dit willen we oplossen

Jongeren hebben nauwelijks of slecht toegang tot hun seksuele en reproductieve gezondheid en rechten in de wereld.

Dit is waar we trots op zijn

CHOICE werkt met een groeiend aantal jongerenorganisaties, die steeds vaker in betekenisvolle partnerschappen met besluitvormers werkt. Ook slaagt CHOICE erin, de stem van jongeren naar de hoogste besluitmechanismen te brengen (VN-niveau).

Dit willen we bereiken
Door jongeren een stem te geven en ze betekenisvol te betrekken in besluitvorming rondom hun rechten, hopen wij deze rechten voor iedereen te verwezenlijken.
Dit gaven we uit in 2018 € 1.765.071
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Wervingskosten 1%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. Lobby geleid door jongeren bij (inter)nationale besluitvormingsprocesses
 2. Capaciteitsversterking van jongeren om te lobbyen voor SRGR
 3. Capaciteitsversterking voor jongerenorganisaties om te lobbyen voor/werken aan SRGR
 4. Capaciteitsversterking van jongeren om jongeren leiders op het gebied van SRGR en jognerenparticipatie.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 1.614.993
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 1.799.339
 • Particulieren 0%
 • Bedrijven 0%
 • Organisaties zonder winststreven 20%
 • Subsidies 80%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 183.771
 • Continuïteitsreserve 100% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 8 fte
Vrijwilligers 0
Sector Welzijn
Actief in 10 landen
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl