Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Cizira Botan (CIBO)

Welzijn en gelegenheid bieden tot onderwijs voor vrouwen en kinderen in vluchtelingengebieden.

Dit willen we oplossen

Cizira Botan (CIBO) wil integratie bevorderen, kinderen van verschillende culturen bij elkaar brengen, activiteiten voor vrouwen en kinderen zowel in Nederland als in de vluchtelingen kampen in het Mahmur gebied bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat de projecten die we steunen er toe leiden dat kwetsbare (vluchtelingen) vrouwen zelfredzaam zijn, in hun eigen inkomen kunnen voorzien en dat kinderen onderwijs kunnen volgen.

Medewerkers
0
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Irak, Nederland en Turkije

Sinds 1 april 2015

Dit willen we bereiken

Analfabetisme tegengaan, integratie bevorderen, empowerment van vrouwen door projecten waardoor zij zelfredzaamheid bereiken door eigen ontwikkeling en werk.

Dit gaven we uit in 2021

€ 1.874

Beheer en administratie
100%

Zo bereiken we ons doel

1. kinderprojecten in Nederland, zie website
2. Humanitaire steun aan vluchtelingen en ontheemden

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 0


Zo komen wij aan ons geld

Door kleding in te zamelen en donaties

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 2.450

Verkopen en overig
75%
Particulieren
25%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 8.369

Bestemmingsreserves
100%