print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Cizira Botan (CIBO)

Welzijn en gelegenheid bieden tot onderwijs voor vrouwen en kinderen in vluchtelingengebieden.
Info Sinds 1 april 2015

Dit willen we oplossen

Cizira Botan (CIBO) wil integratie bevorderen, kinderen van verschillende culturen bij elkaar brengen, activiteiten voor vrouwen en kinderen zowel in Nederland als in op de vluchtelingen kampen in het Mahmur gebied bevorderen.

Dit is waar we trots op zijn

Dat de projecten die we steunen er toe leiden dat kwetsbare (vluchtelingen) vrouwen zelfredzaam zijn, in hun eigen inkomen kunnen voorzien en dat kinderen onderwijs kunnen volgen.

Dit willen we bereiken
Analfabetisme tegengaan, integratie bevorderen, impowering van vrouwen door projecten waardoor ze zelfredzaamheid bereiken door eigen ontwikkelingen enwerk
Dit gaven we uit in 2017 € 13.790
  • Maatschappelijk doel 65%
  • Wervingskosten 8%
  • Kosten administratie en beheer 26%
Zo bereiken we ons doel
  1. kinderproject in Nederland zie website
  2. al reeds bekende steun vluchtelingen
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 9.000
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 7.121
  • Overig 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 19.228
  • Bestemmingsreserves 100% Bestemming door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Irak, Nederland en Turkije
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl