print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

COC Nederland

We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.
Info Sinds 1 januari 2018

Dit willen we oplossen

COC Nederland komt op voor de belangen van lesbiennes, homoseksuelen, biseksuelen, trans- en intersekse personen (LHBTI’s). We zetten ons in voor gelijke rechten, emancipatie en sociale acceptatie van LHBTI’s in Nederland en het buitenland.

Dit is waar we trots op zijn

Artikel 1 van de Grondwet wordt dankzij onze inzet uitgebreid met een expliciet verbod op discriminatie op grond van seksuele oriëntatie. Verder is wederom een Regenboogstembusakkoord gesloten met politieke partijen voor actief LHBTI-beleid door de Rijksoverheid.

Dit willen we bereiken
We streven naar een wereld waar mensen zich tot hun volle potentieel kunnen ontwikkelen, ongeacht hun seksuele oriëntatie, genderidentiteit of -expressie en geslachtskenmerken, een samenleving waar iedereen zichzelf kan zijn.
Dit gaven we uit in 2020 € 10.161.115
 • Maatschappelijk doel 88%
 • Beheer en administratie 9%
 • Werving 2%
Zo bereiken we ons doel
1. Versterken van maatschappelijke beweging om uitsluiting, discriminatie en geweld tegen te gaan en gelijke kansen en acceptatie te bevorderen
2. Wetgeving, beleid en praktijk op nationaal en lokaal niveau te bevorderen die garanties biedt voor gelijke rechten en kansen.
3. Het in staat stellen van (groepen) mensen om de eigen situatie en die van anderen te verbeteren.
4. Versterking van de internationale beweging en bevordering van borging bescherming fundamentele rechten in internationale instrumenten.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 8.982.685
 • Lobby en belangenbehartiging 95%
 • Voorlichting en bewustwording 5%
Zo komen wij aan ons geld
Door contributies van leden, donaties, on- en offline fondsenwerving, legaten en subsidies van overheden en particuliere fondsen.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 9.502.495
 • Subsidies 97%
 • Organisaties zonder winststreven 1%
 • Particulieren 1%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 3.306.082
 • Continuïteitsreserve 57%
 • Bestemmingsfondsen 38%
 • Bestemmingsreserves - 5%
Medewerkers Info 38 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Welzijn
Doelgroepen LHBTI
Actief in 7 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl