Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Cordaid

Cordaid komt op voor mensen in armoede, getroffen door oorlog, ziekte of rampen en zorgt met blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Dit willen we oplossen

Cordaid strijdt tegen armoede en ongelijkheid, en richt zich daarbij op de meest fragiele landen in de wereld. Gebieden die ook vaak geteisterd worden door natuurrampen, oorlog en geweld.

Dit is waar we trots op zijn

Door de tomeloze inzet van de hulpverleners in onze partnerlanden hebben we miljoenen mensen kunnen voorzien van levensreddende noodhulp en toegang gegeven tot rechtsspraak, gezondheidszorg, onderwijs, voedsel en duurzaam levensonderhoud.

Medewerkers
209 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

Cordaid pakt de oorzaken van sociale en economische ongelijkheid aan en strijdt voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Ieder mens ter wereld moet kunnen leven in veiligheid, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs, voedsel en een eerlijke kans op een inkomen.

Dit gaven we uit in 2021

€ 241.572.000

Maatschappelijk doel
94%
Beheer en administratie
4%
Werving
2%

Zo bereiken we ons doel

1. Het verlenen van noodhulp in de vorm van voedsel, water en onderdak.
2. Versterken systemen op het gebied van gezondheid, onderwijs, voedsel en veiligheid; zo zoveel mogelijk mensen toegang tot basisvoorzieningen
3. We werken samen met gemeenschappen in partnerlanden aan levensonderhoud en voedselzekerheid, door bv kleine boeren leningen te verschaffen

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 226.053.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
98%
Voorlichting en bewustwording
2%

Zo komen wij aan ons geld

Zie Cordaid's jaarverslag en jaarrekening 2020: Steun door 284.000 particuliere donateurs; begunstigde van de Nationale Postcode Loterij en lid van SHO (giro555). Daarnaast samenwerking met diverse internationale institutionele donoren in de uitvoering van grote donorprogramma's.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 239.204.000

Subsidies
83%
Particulieren
9%
Verkopen en overig
3%
Bedrijven
2%
Loterijen
2%
Organisaties zonder winststreven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 114.315.000

Bestemmingsfondsen
79%
Bestemmingsreserves
11%
Continuïteitsreserve
10%