print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Cordaid

Cordaid komt op voor mensen in armoede, getroffen door oorlog, ziekte of rampen en zorgt met blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Cordaid strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Ieder mens ter wereld moet kunnen leven in veiligheid, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en een eerlijke kans op een inkomen.

Dit is waar we trots op zijn

Door de tomeloze inzet van onze lokale hulpverleners hebben we miljoenen mensen kunnen voorzien van levensreddende noodhulp en toegang gegeven tot gezondheidszorg, onderwijs en werk.

Dit willen we bereiken
Betrouwbare gezondheidszorg, een sterker rechtssysteem, beter onderwijs en meer veiligheid in de meest fragiele landen ter wereld.
Dit gaven we uit in 2018 € 141.864.000
 • Maatschappelijk doel 94%
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het leveren van voedsel, water en onderdak.
 2. Versterken van gezondheidssystemen (ziekenhuizen, medisch personeel, lokale klinieken).
 3. Versterken van onderwijssystemen (infrastructuur, lesmateriaal, onderwijzend personeel).
 4. Verlenen van microkredieten aan kleine ondernemers waarvan meer dan 70% vrouwen.
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 132.733.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 97%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 138.284.000
 • Particulieren 18%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 2%
 • Organisaties zonder winststreven 3%
 • Subsidies 75%
 • Overig 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 107.886.000
 • Continuïteitsreserve 10% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 89% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 185 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 32 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl