print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Cordaid

Cordaid richt zich op de allerarmsten, zij die het het hardst nodig hebben in de meest complexe en fragiele gebieden ter wereld.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Nog steeds zijn er in de wereld 736 miljoen mensen die leven van minder dan $1,90 per dag en geen menswaardig bestaan leiden. Cordaid richt zich op de allerarmsten, vaak in de meest complexe en fragiele gebieden ter wereld.

Dit is waar we trots op zijn

Cordaid verstrekte in 2017 aan 2 miljoen mensen directe noodhulp, gaf 6,4 miljoen mensen toegang tot gezondheidszorg, 123.000 kinderen konden naar school, en 175.000 microkredieten werden verschaft aan kleine ondernemers.

Dit willen we bereiken
Cordaid geeft zowel eerste noodhulp als ook structurele ontwikkelingshulp. Zo gaf Cordaid in 2017 2 miljoen mensen directe noodhulp, 6,4 miljoen mensen toegang tot gezondheidszorg, konden 123.000 kinderen naar school, en werden 175 microkredieten verschaft aan kleine ondernemers.
Dit gaven we uit in 2017 € 130.097.000
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Wervingskosten 5%
 • Kosten administratie en beheer 2%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het leveren van voedsel, water en onderdak.
 2. Versterken van gezondheidssystemen (ziekenhuizen, medisch personeel, lokale klinieken).
 3. Versterken van onderwijssystemen (infrastructuur, lesmateriaal, onderwijzend personeel).
 4. Verlenen van microkredieten aan kleine ondernemers waarvan meer dan 70% vrouwen.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 121.575.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 96%
 • Voorlichting en bewustwording 4%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 125.185.000
 • Particulieren 18%
 • Bedrijven 0%
 • Loterijen 2%
 • Organisaties zonder winststreven 9%
 • Subsidies 68%
 • Overig - 3%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 111.737.000
 • Continuïteitsreserve 5% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsreserves 1% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Bestemmingsfondsen 93% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 185 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in 32 landen
 
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl