Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Cordaid

Cordaid komt op voor mensen in armoede, getroffen door oorlog, ziekte of rampen en zorgt met blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.

Dit willen we oplossen

Cordaid strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Ieder mens ter wereld moet kunnen leven in veiligheid, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en een eerlijke kans op een inkomen.

Dit is waar we trots op zijn

Door de tomeloze inzet van onze lokale hulpverleners hebben we miljoenen mensen kunnen voorzien van levensreddende noodhulp en toegang gegeven tot gezondheidszorg, onderwijs en werk.

Medewerkers
183 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 juli 1999

Dit willen we bereiken

Betrouwbare gezondheidszorg, een sterker rechtssysteem, beter onderwijs en meer veiligheid in de meest fragiele landen ter wereld.

Dit gaven we uit in 2020

€ 179.950.000

Maatschappelijk doel
91%
Beheer en administratie
6%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Het leveren van voedsel, water en onderdak.
2. Versterken van gezondheidssystemen (ziekenhuizen, medisch personeel, lokale klinieken).
3. Versterken van onderwijssystemen (infrastructuur, lesmateriaal, onderwijzend personeel).
4. Verlenen van microkredieten aan kleine ondernemers waarvan meer dan 70% vrouwen.

Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info

€ 164.366.000

(Directe) dienst- en hulpverlening
97%
Voorlichting en bewustwording
3%

Zo komen wij aan ons geld

Zie Cordaid's jaarverslag en jaarrekening 2020.

Dit waren onze inkomsten in 2020

€ 171.538.000

Subsidies
81%
Particulieren
15%
Loterijen
2%
Organisaties zonder winststreven
2%
Verkopen en overig
0%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info

€ 94.953.000

Bestemmingsfondsen
87%
Continuïteitsreserve
12%
Bestemmingsreserves
2%