print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

Cordaid

Cordaid komt op voor mensen in armoede, getroffen door oorlog, ziekte of rampen en zorgt met blijvende oplossingen voor toekomstperspectief.
Info Sinds 1 juli 1999

Dit willen we oplossen

Cordaid strijd voor een menswaardig bestaan voor iedereen. Ieder mens ter wereld moet kunnen leven in veiligheid, met toegang tot gezondheidszorg, onderwijs en een eerlijke kans op een inkomen.

Dit is waar we trots op zijn

Door de tomeloze inzet van onze lokale hulpverleners hebben we miljoenen mensen kunnen voorzien van levensreddende noodhulp en toegang gegeven tot gezondheidszorg, onderwijs en werk.

Dit willen we bereiken
Betrouwbare gezondheidszorg, een sterker rechtssysteem, beter onderwijs en meer veiligheid in de meest fragiele landen ter wereld.
Dit gaven we uit in 2019 € 172.482.000
 • Maatschappelijk doel 93%
 • Werving 4%
 • Beheer en administratie 3%
Zo bereiken we ons doel
 1. Het leveren van voedsel, water en onderdak.
 2. Versterken van gezondheidssystemen (ziekenhuizen, medisch personeel, lokale klinieken).
 3. Versterken van onderwijssystemen (infrastructuur, lesmateriaal, onderwijzend personeel).
 4. Verlenen van microkredieten aan kleine ondernemers waarvan meer dan 70% vrouwen.
Dit besteedden we in 2019 aan het maatschappelijk doel Info € 160.285.000
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 97%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
Zo komen wij aan ons geld
Zie Cordaid's jaarverslag en jaarrekening 2019.
Dit waren onze inkomsten in 2019 € 169.560.000
 • Subsidies 79%
 • Particulieren 16%
 • Verkopen en overig 2%
 • Organisaties zonder winststreven 2%
 • Loterijen 2%
 • Bedrijven 0%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2019 Info € 108.173.000
 • Bestemmingsfondsen 87%
 • Continuïteitsreserve 10%
 • Bestemmingsreserves 3%
Medewerkers Info 196 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Doelgroepen 12 doelgroepen
Actief in 29 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl