print PDF
CBF Erkenningspaspoort

Cycling out of Poverty

Verbeteren van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en inkomen in Afrika met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen.
Info Sinds 1 februari 2012

Dit willen we oplossen

Ondanks dat iedereen er recht op heeft, is toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg oneerlijk verdeeld in de wereld. Lange afstanden, slechte infrastructuur en beperkte transport opties dragen voor een groot deel bij aan deze oneerlijke verdeling.

Dit is waar we trots op zijn

We meer dan 7.500 fietsen kunnen financieren; 2.000 boeren en kleine ondernemers in het zadel geholpen, 1.000 scholieren die (weer) hun weg naar school hebben gevonden een 4.500 gezondheidsvrijwilligers die op de fiets meer dan 2.000.000 mensen thuiszorg kunnen bieden.

Dit willen we bereiken
Wij zijn ervan overtuigd dat de fiets een sleutelrol kan spelen in het verbeteren van de toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg voor iedereen.
Dit gaven we uit in 2018 € 101.572
 • Wervingskosten 4%
 • Kosten administratie en beheer 7%
 • Maatschappelijk doel 89%
Zo bereiken we ons doel
 1. Fietsen financieel toegankelijk maken voor scholieren (en docenten), gezondheidsvrijwilligers, boeren en kleine ondernemers
 2. Keuze mogelijkheid verbeteren voor het soort fiets dat beter aansluit bij de behoefte van de doelgroep
 3. Ondersteunen, initieren en promoten van fietsinterventies
Dit besteedden we in 2018 aan het maatschappelijk doel Info € 90.211
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2018 € 72.731
 • Bedrijven 1%
 • Organisaties zonder winststreven 41%
 • Particulieren 58%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2018, ten dienste van de doelstelling Info € 116.075
 • Bestemmingsfondsen 11% Bestemming door de gever bepaald.
 • Bestemmingsreserves 34% Bestemming door het bestuur bepaald.
 • Continuïteitsreserve 56% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
Medewerkers Info 1 fte
Vrijwilligers 0
Sector Internationale hulp en mensenrechten
Actief in Kenia en Oeganda
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? cbf.nl