Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


Cycling out of Poverty

Verbeteren van toegang tot onderwijs, gezondheidszorg en inkomen in Afrika met fietsen en andere mobiliteitshulpmiddelen.

Dit willen we oplossen

Ondanks dat iedereen er recht op heeft, is toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg oneerlijk verdeeld in de wereld. Lange afstanden, slechte infrastructuur en beperkte transport opties dragen voor een groot deel bij aan deze oneerlijke verdeling.

Dit is waar we trots op zijn

Dat we 15.000 fietsen hebben kunnen financieren voor boeren en ondernemers die met de fiets betere toegang hebben tot werk en inkomen, scholieren die (weer) hun weg naar school hebben gevonden en zorgmedewerkers die op de fiets meer mensen betere thuiszorg kunnen bieden.

Medewerkers
1 fte
Vrijwilligers
0
Doelgroepen
Actief in
Kenia en Oeganda

Sinds 1 februari 2012

Dit willen we bereiken

Wij zijn ervan overtuigd dat de fiets (en fietsen) een sleutelrol kan spelen in het verbeteren van de toegang tot inkomen, onderwijs en gezondheidszorg en het creeeren van een betere, duurzame leefomgeving.

Dit gaven we uit in 2021

€ 85.691

Maatschappelijk doel
78%
Beheer en administratie
16%
Werving
6%

Zo bereiken we ons doel

1. (Op-maat) fietsen financieel toegankelijk maken voor scholieren (en docenten), zorgmedewerkers, boeren en kleine ondernemers.
2. Ondersteunen, initieren en promoten van fietsinterventies zoals fietsafvalcollectie en fietsproductie.
3. Lobby voor en ondersteunen van de ontwikkeling van fietsinclusieve infrastructuur zodat er een beter fietsklimaat komt.
4. Complementaire ondersteuning op het gebied van armoedereductie en het creeeren van zelfredzaamheid en voedselzekerheid met agroforestry.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 66.665

(Directe) dienst- en hulpverlening
100%

Zo komen wij aan ons geld

Wij werven particulieren fondsen en schrijven voorstellen aan bedrijven, vermogensfondsen, organisaties en instellingen.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 88.854

Organisaties zonder winststreven
48%
Particulieren
45%
Bedrijven
7%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 173.642

ContinuĆÆteitsreserve
86%
Bestemmingsreserves
14%