print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

De Gereformeerde Zendingsbond

Mensen bereiken met het Evangelie, dat is ons verlangen. Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.
Info Sinds 1 januari 2004

Dit willen we oplossen

Op veel plaatsen in deze wereld is geen christelijke gemeente waar mensen God leren kennen, kunnen groeien in onderlinge verbondenheid en het Evangelie delen in hun omgeving met woorden en daden.

Dit is waar we trots op zijn

De GZB heeft ongeveer 50 zendingswerkers die vanuit Nederland zijn uitgezonden. Zendingswerkers verbinden bij uitstek gemeenten in Nederland met gemeenten in het buitenland. Op deze manier functioneert de wereldkerk als spiegel voor gemeenten in Nederland en andersom.

Dit willen we bereiken
Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben.
Dit gaven we uit in 2020 € 7.601.435
 • Maatschappelijk doel 86%
 • Beheer en administratie 7%
 • Werving 7%
Zo bereiken we ons doel
1. We investeren in toerusting van kerkleiders en gemeenteleden, zodat hun geloof en hun roeping voor de mensen om hen heen zich verdiept.
2. We helpen gemeenten bij het bereiken van de meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving
3. We investeren in kennis van gemeentediaconaat, kerkelijk jeugdwerk en gemeenteopbouw en zetten deze in bij gemeenten.
4. We verbinden gemeenten in Nederland en het buitenland, zodat zij elkaar ondersteunen en van elkaar leren.
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 6.520.624
 • Evangelisatie en zending 90%
 • Voorlichting en bewustwording 10%
Zo komen wij aan ons geld
Ongeveer 400 kerkelijke gemeenten collecteren en geven voor het werk van de GZB. Daarnaast steunen 25.000 mensen ook persoonlijk de GZB, bijvoorbeeld lid, zendingsmaatje of donateur van de thuisfrontcommissie van een van onze zendingswerkers.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 7.692.523
 • Particulieren 89%
 • Organisaties zonder winststreven 5%
 • Verkopen en overig 3%
 • Bedrijven 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 5.845.400
 • Continuïteitsreserve 61%
 • Bestemmingsfondsen 25%
 • Bestemmingsreserves 14%
Medewerkers Info 24 fte
Vrijwilligers Info 0
Sector Religie en levensbeschouwing
Doelgroepen 2 doelgroepen
Actief in 41 landen

Ga naar de website van het goede doelOpen

 

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? CBF - Toezichthouder Goede DoelenGa naar cbf.nl