Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Gereformeerde Zendingsbond

Mensen bereiken met het Evangelie, dat is ons verlangen. Zodat mensen wereldwijd God leren kennen en groeien in geloof.

Dit willen we oplossen

Op veel plaatsen in deze wereld is geen christelijke gemeente waar mensen God leren kennen, kunnen groeien in onderlinge verbondenheid en het Evangelie delen in hun omgeving met woorden en daden.

Dit is waar we trots op zijn

De GZB heeft ongeveer 50 zendingswerkers die vanuit Nederland zijn uitgezonden. Zendingswerkers verbinden bij uitstek gemeenten in Nederland met gemeenten in het buitenland. Op deze manier functioneert de wereldkerk als spiegel voor gemeenten in Nederland en andersom.

Medewerkers
24 fte
Vrijwilligers
15
Doelgroepen
Actief in

Sinds 1 januari 2004

Dit willen we bereiken

Samen met kerken wereldwijd werkt de GZB aan het stichten en opbouwen van gemeenten. Gemeenten waar geloof zich verdiept, waar iedereen welkom is en er onvoorwaardelijk wordt omgezien naar mensen die extra zorg en aandacht nodig hebben.

Dit gaven we uit in 2021

€ 7.044.467

Maatschappelijk doel
87%
Werving
7%
Beheer en administratie
7%

Zo bereiken we ons doel

1. We investeren in toerusting van kerkleiders en gemeenteleden, zodat hun geloof en hun roeping voor de mensen om hen heen zich verdiept.
2. We helpen gemeenten bij het bereiken van de meest gemarginaliseerde mensen in de samenleving
3. We investeren in kennis van gemeentediaconaat, kerkelijk jeugdwerk en gemeenteopbouw en zetten deze in bij gemeenten.
4. We verbinden gemeenten in Nederland en het buitenland, zodat zij elkaar ondersteunen en van elkaar leren.

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 6.099.123

Evangelisatie en zending
89%
Voorlichting en bewustwording
11%

Zo komen wij aan ons geld

Ongeveer 400 kerkelijke gemeenten collecteren en geven voor het werk van de GZB. Daarnaast steunen 25.000 mensen ook persoonlijk de GZB, bijvoorbeeld lid, zendingsmaatje of donateur van de thuisfrontcommissie van een van onze zendingswerkers.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 8.328.914

Particulieren
90%
Organisaties zonder winststreven
4%
Verkopen en overig
3%
Bedrijven
2%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 7.329.326

Continuïteitsreserve
50%
Bestemmingsfondsen
28%
Bestemmingsreserves
22%

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?