print PDF
CBF-Erkenningspaspoort

De Hollandsche Molen

Het in stand houden van molens in Nederland zodat iedereen van dit bijzondere historische werktuig kan blijven genieten.
Info Sinds 1 januari 2007

Dit willen we oplossen

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd.

Dit is waar we trots op zijn

In 2020 heeft De Hollandsche Molen tientallen molens gesteund met het Molenfonds. Doel van het Molenfonds is op termijn uit te groeien tot hét vehikel voor het behoud van molens in Nederland en om zoveel mogelijk middelen voor molens samen te brengen in het Molenfonds.

Dit willen we bereiken
De Hollandsche Molen brengt de molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving. Wij organiseren evenementen zoals Nationale Molendag, de Molenprijs en geven adviezen voor effectief en verantwoord onderhoud en restauraties.
Dit gaven we uit in 2020 € 2.260.474
 • Maatschappelijk doel 91%
 • Beheer en administratie 6%
 • Werving 3%
Zo bereiken we ons doel
1. Draagvlakverbreding, zoals het organiseren van Nationale Molendag, de Molenprijs, het verspreiden van educatie materiaal voor basisscholen.
2. Belangenbehartiging, zoals lobby bij de politiek
3. Netwerk versterken, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor moleneigenaren
4. Advisering, zoals het geven van advies over de molenbiotoop
Dit besteedden we in 2020 aan het maatschappelijk doel Info € 2.049.998
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 56%
 • Voorlichting en bewustwording 32%
 • Lobby en belangenbehartiging 7%
 • Aankoop en beheer 5%
Zo komen wij aan ons geld
De Hollandsche Molen ontvangt geld van haar leden en donateurs, de Bankgiro Loterij en diverse fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor Cultuur Participatie en voor specifieke molenprojecten geld van de overheid.
Dit waren onze inkomsten in 2020 € 2.124.758
 • Loterijen 30%
 • Subsidies 28%
 • Particulieren 26%
 • Organisaties zonder winststreven 12%
 • Verkopen en overig 3%
 • Bedrijven 1%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2020 Info € 3.617.456
 • Bestemmingsreserves 41%
 • Continuïteitsreserve 30%
 • Bestemmingsfondsen 29%
Medewerkers Info 9 fte
Vrijwilligers Info 2
Sector Kunst en cultuur
Doelgroepen Algemeen publiek
Actief in Nederland

Ga naar de website van het goede doelOpen

Misschien vind je goede doelen uit deze sectoren ook interessant?

Welk Erkend Goed Doel past bij jou? Doe nu de test en kom er binnen één minuut achter.

Doe de DonatieTest

Het CBF houdt toezicht op Erkende Goede Doelen.

Meer weten? Organisatie I CBF- Toezicht op goeddoenGa naar cbf.nl