Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Hollandsche Molen

Het in stand houden van molens in Nederland zodat iedereen van dit bijzondere historische werktuig kan blijven genieten.

Dit willen we oplossen

De Hollandsche Molen zet zich sinds 1923 in voor het voortbestaan, malend en draaiend houden van de wind- en watermolens van Nederland. Om deze doelen te bereiken is De Hollandsche Molen actief voor iedereen die in molens is geïnteresseerd.

Dit is waar we trots op zijn

In 2021 heeft De Hollandsche Molen tientallen molens gesteund met het Molenfonds. Doel van het Molenfonds is op termijn uit te groeien tot hét vehikel voor het behoud van molens in Nederland en om zoveel mogelijk middelen voor molens samen te brengen in het Molenfonds.

Medewerkers
8 fte
Vrijwilligers
2
Doelgroepen
Algemeen publiek
Actief in
Nederland

Sinds 1 januari 2007

Dit willen we bereiken

De Hollandsche Molen brengt de molen en het molenbehoud voortdurend onder de aandacht van de samenleving. Wij organiseren evenementen zoals Nationale Molendag, de Molenprijs en geven adviezen voor effectief en verantwoord onderhoud en restauraties.

Dit gaven we uit in 2021

€ 2.996.840

Maatschappelijk doel
92%
Beheer en administratie
5%
Werving
3%

Zo bereiken we ons doel

1. Draagvlakverbreding, zoals het organiseren van Nationale Molendag, de Molenprijs, het verspreiden van educatie materiaal voor basisscholen.
2. Belangenbehartiging, zoals lobby bij de politiek
3. Netwerk versterken, zoals het organiseren van bijeenkomsten voor moleneigenaren
4. Advisering, zoals het geven van advies over de molenbiotoop

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 2.769.752

(Directe) dienst- en hulpverlening
52%
Voorlichting en bewustwording
32%
Lobby en belangenbehartiging
10%
Aankoop en beheer
6%

Zo komen wij aan ons geld

De Hollandsche Molen ontvangt geld van haar leden en donateurs, de Vrienden Loterij en diverse fondsen zoals het Prins Bernhard Cultuurfonds, het Fonds voor Cultuur Participatie en voor specifieke molenprojecten geld van de overheid.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 3.000.642

Subsidies
31%
Particulieren
30%
Loterijen
29%
Organisaties zonder winststreven
9%
Verkopen en overig
1%
Bedrijven
0%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 3.882.671

Bestemmingsreserves
47%
Continuïteitsreserve
28%
Bestemmingsfondsen
25%