print PDF
CBF Erkenningspaspoort

De Hond Kan De Was Doen

Het (deels) financieren van de teamtrainingskosten van mens en zijn assistentiehond in geval van geen vergoeding verzekering of WMO.
Info Sinds 1 mei 2018

Dit willen we oplossen

Indien geen vergoeding trainingskosten mens en zijn assistentiehond wordt geboden uit de ziektekostenverzekering of WMO toch de kans geven de training te kunnen volgen door (deels) financiering vanuit de middelen van onze stichting.

Dit is waar we trots op zijn

Dat het ons toch ieder jaar weer lukt een aantal projecten te starten, waarin mens en zijn assistentiehond gezamenlijk kunnen worden getraind, zodat het een goed werkend team kan worden.

Dit willen we bereiken
Zoveel mogelijk mensen met een beperking de mogelijkheid bieden om de training samen met de assistentiehond te kunnen volgen door de kosten van deze training te financieren (deels).
Dit gaven we uit in 2017 € 50.711
  • Maatschappelijk doel 79%
  • Wervingskosten 9%
  • Kosten administratie en beheer 12%
Zo bereiken we ons doel
  1. Aanschrijven sponsoren en goede doelenfondsen. Benaderen serviceclubs. Contacten leggen met organisatoren van sponsoracties.
  2. Marketing activiteiten. Mogelijkheid tot donatie via de website van de stichting.
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 40.181
  • (Directe) dienst- en hulpverlening 100%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 98.731
  • Particulieren 100%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 71.393
  • Overige reserves 100% Bestemming (nog) niet door het bestuur bepaald.
Medewerkers Info 0
Vrijwilligers 10
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl