Terug naar Register Erkende Goede Doelen

CBF-Erkenningspaspoort


De Pietersberg

Het bieden van rust en perspectief door tijdelijke opvang en begeleiding

Dit willen we oplossen

Tijdelijke opvang en pastorale begeleiding bieden aan mensen met geestelijke, psychische en relationele problemen

Dit is waar we trots op zijn

Dat de gasten tijdens het verblijf tot rust zijn gekomen en weer perspectief hebben na het verblijf

Medewerkers
7 fte
Vrijwilligers
200
Sector Welzijn
Doelgroepen
Actief in
Nederland

Sinds 1 oktober 2009

Dit willen we bereiken

Het bieden van rust en perspectief aan de gasten

Dit gaven we uit in 2021

€ 435.772

Maatschappelijk doel
78%
Werving
11%
Beheer en administratie
11%

Zo bereiken we ons doel

1. herstelprogramma
2. retraite
3. kom-op-adem-midweken

Dit besteedden we in 2021 aan het maatschappelijk doel Info

€ 338.704

(Directe) dienst- en hulpverlening
98%
Voorlichting en bewustwording
2%

Zo komen wij aan ons geld

Giften van kerkelijke gemeenten, particulieren, vermogensfondsen en bedrijven.

Dit waren onze inkomsten in 2021

€ 477.419

Organisaties zonder winststreven
80%
Particulieren
19%
Bedrijven
1%

Dit waren onze reserves en fondsen in 2021 Info

€ 763.631

Continuïteitsreserve
98%
Bestemmingsfondsen
2%