print PDF
CBF Erkenningspaspoort

De Pietersberg

het bieden van rust en perspectief door tijdelijke opvang en begeleiding
Info Sinds 1 oktober 2009

Dit willen we oplossen

tijdelijke opvang en pastorale begeleiding bieden aan mensen met geestelijke, psychische en relationele problemen

Dit is waar we trots op zijn

Dat de gasten tijdens het verblijf tot rust zijn gekomen en weer perspectief hebben na het verblijf

Dit willen we bereiken
Het bieden van rust en perspectief aan de gasten
Dit gaven we uit in 2017 € 425.548
 • Maatschappelijk doel 82%
 • Wervingskosten 10%
 • Kosten administratie en beheer 7%
Zo bereiken we ons doel
 1. herstelprogramma
 2. retraite
 3. kom-op-adem-midweken
Dit besteedden we in 2017 aan het maatschappelijk doel Info € 350.448
 • (Directe) dienst- en hulpverlening 97%
 • Voorlichting en bewustwording 3%
Dit waren onze inkomsten in 2017 € 429.052
 • Particulieren 13%
 • Bedrijven 4%
 • Organisaties zonder winststreven 81%
 • Overig 2%
Dit waren onze reserves en fondsen in 2017, ten dienste van de doelstelling Info € 671.485
 • Continuïteitsreserve 98% Nodig om risico’s af te dekken en aan toekomstige verplichtingen te kunnen voldoen.
 • Bestemmingsfondsen 2% Bestemming door de gever bepaald.
Medewerkers Info 10 fte
Vrijwilligers 200
Sector Welzijn
Actief in Nederland
Bekijk ook andere goede doelen Register goede doelen
Meer weten? Ga naar cbf.nl